Jan Dop

Jan Dop - Beeld: Peter van Aalst

 • 73 jaar
 • Den Helder
 • Den Helder
 • Hij/hem

We hebben hard gewerkt om een verjonging door te voeren. Dat is naar mijn mening gelukt. Een lijst met nieuwe jonge, creatieve D66’ers die iets ophebben met onze stad en zich willen inzetten voor alle bewoners. Als steuntje in de rug voor ons team wil ik als lijstduwer een bijdrage leveren om met een zo groot mogelijke D66 fractie in de Raad vertegenwoordigd te zijn.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De dijk die onze stad omarmt en ons beschermt. De zee die ik iedere dag even opzoek. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

 • Kansen op het gebied van prettig wonen, frisse en gezonde lucht, fraai centrum, toename werkgelegenheid door WOZ.
 • Van offshore haven naar WindOpZee haven. 
 • Toerisme krijgt een voorname(re) plaats in de gehele kop van NH.
 • Uitbreiding haven KM en verplaatsing van aanlegsteiger boot Texel.
 • Een zorgzame stad voor iedereen met de Z van zorg met een hoofdletter.
 • Het Helders Perspektief en de Maritieme Cluster zijn belangrijke processen waarvan de uitkomsten niet alleen bepalend maar ook kansrijk zullen zijn voor de toekomst van onze gemeente. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

 • Meer en dichter bij onze inwoners staan, directe hulpvragen sneller beantwoorden, meer gevoel en aandacht hebben wat erin een wijk nodig en wenselijk is. Minder ambtelijk denken en de inwoners centraal stellen en niet de procedures. Ik zou ook graag willen dat er meer managers die een beslissende verantwoordelijkheid hebben  
 • In Den Helder wonen zodat ze de taal en het gevoel van een Jutter en het DNA van onze stad beter begrijpen.

Wat betekent D66 voor jou?

Veel, hoewel ik ook heel vaak de betrekkelijkheid van politiek inzie! Maar ik voel mij als een tevreden spin in het Helderse D66 web.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Het Tovervisje (kabouter Piggelmee die in de duinen bij Huisduinen woont)
Zojuist gelezen: ‘t Hooge Nest.
Nu: de slag om Europa. Hoe China en Rusland ons continent uit elkaar spelen.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Soldaat van Oranje voor de tweede keer gezien. Absolute aanrader!