Groen, verbinding en vernieuwing

De kernwoorden van de Toekomstvisie Samen Aan Zet van de gemeente De Wolden zouden zo uit ons verkiezingsprogramma kunnen komen. Een visie met veel aandacht voor het erfgoed van onze gemeente, samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders voor een ‘groen’ landschap, ruimte voor innovatie en vernieuwing en een eerlijke verdeling van woonruimte, werk en voorzieningen.

De Wolden 2040

In 2040 is De Wolden een gemeente waar groen, verbinding en vernieuwing hand in hand gaan en waar het landschap ruimte biedt bestaande en nieuwe functies. Een gemeente waar het welzijn van ons alleen voorop staat, waar we duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte en manieren hebben gevonden om de kwaliteiten van het landschap te behouden voor huidige en toekomstige generaties.

Samenwerking

Er is geen garantie dat bestaande kwaliteiten voor de toekomst behouden blijven. Investeren, ontwikkelen en stimuleren blijft nodig.

Glazen bol

Deze visie is geen glazen bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken, maar geeft wel richting aan de toekomst van De Wolden. Het is een leidraad voor samenwerking met inwoners, ondernemers en andere partners.

Beeld: eigen foto