Voorwoord januari 2023

Beste democraat,
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2023 wil ik beginnen met je alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Zowel voor jou persoonlijk als voor je geliefden, in je werk en voor je gezondheid, maar zeker ook alle goeds voor ons als samenleving.

Verbinden

In mijn kerstvakantie ben ik begonnen in het boek van Jan Rotmans, Omarm de chaos. Hierin schrijft hij dat het belangrijk is om eerst de verbinding in onszelf te zoeken voordat we de verbinding met anderen kunnen maken. Als fractie, als afdeling, als partij geldt dit ook: als wij onszelf kunnen verbinden met elkaar, kunnen we daarna beter de verbinding met anderen maken.

Wisselen

Back to life, back to reality: als fractie zijn we dit jaar met een interne wissel begonnen. Het voorzitterschap van de fractie heb ik overgenomen van Merijn. Na de verkiezingen heeft hij als mede onderhandelaar een goed resultaat bereikt, waardoor wij deelnemen aan het gemeentebestuur met een wethouder die samen met haar collega’s een mooi coalitieakkoord uitvoert. Dit jaar staat Merijn echter voor een nieuwe uitdaging op het persoonlijke vlak namelijk zijn aanstaand vaderschap.

Bezoeken

Ondertussen ben ik als nieuweling in de raad voldoende warm gedraaid om de voorzittershamer van hem over te nemen. Als fractie gaan wij door met de prettige en collegiale samenwerking onderling, waarin Merijn, Mark en ondergetekende elkaar goed aanvullen.
Als fractie zoeken wij graag de verbinding met leden en inwoners van onze gemeente. Deze maand hebben wij de nieuwjaarsbijeenkomst van D66 Gelderland bezocht, de inloop bijeenkomst over het LCE in Eerbeek, de nieuwjaarsreceptie van Hall Leeft, de bewonersbijeenkomst in Empe/Tonden en een lezing over radicaal anders boeren. 

Begin volgende maand hopen we jou te zien bij de ALV op 14 februari. Kun je niet wachten en wil je eerder in gesprek of iets aan ons laten zien? Neem gerust contact op via mail, app of telefoon.
Want het beste medium in dit veranderende tijdperk is nog steeds praten. In het gesprek kun je pas echt verbinding en contact maken.

Tot snel!

Daniëlla Magermans, [email protected]