Voorwoord februari 2023

Beste Democraat 

Het voelt nog wat onwennig om mij vanaf deze plaats als afdelingsvoorzitter tot u te richten en het voorwoord van de tweede D66 nieuwsbrief van het jaar 2023 te schrijven. Sinds de ALV van 14 februari jongsleden ben ik de opvolger van Jet Berends van Loenen.

Jet was een van de D66ers die, binnenkort 10 jaar geleden, de afdeling Brummen een nieuw leven inblies. In 2014 bracht zij samen met Harold Raben D66 zelfs terug in de Brummense Raad. Maart 2018 trad zij terug uit de raad en pakte de voorzittershamer van onze afdeling op. De afgelopen 5 jaar heeft Jet met enthousiasme en wijsheid de afdeling geleid en de fractie door twee succesvolle college-formaties geloodsd. Zij stond Daniella Magermans, Merijn van As en mijzelf met raad en daad terzijde in de grote en kleine politieke vragen waar je als Raadslid tegenaan loopt. Grote schoenen om in te stappen dus, als nieuwe voorzitter. Ik hoop dat ik er samen met bestuursleden Marc Boersma en Bob Hasenaar iets moois van kan maken, voor u, maar vooral met u.

De ALV van 14 februari was de eerste van 2023. Een interessante bijeenkomst met bijzondere gasten: Krista Heins, kandidaat statenlid voor D66 en Mark Holtslag, kandidaat bestuurslid waterschap Vallei en Veluwe voor WaterNatuurlijk (inderdaad, Mark is ook onze fractieondersteuner). Zij namen ons mee naar de komende verkiezingen op 15 maart. Mark kreeg vooral vragen over het waterschap te beantwoorden. De meeste aanwezigen inclusief mijzelf moesten toegeven maar weinig van waterschappen te weten, bijvoorbeeld hoe lastig de overgang is van “voor droge voeten zorgen” naar “verdroging voorkomen”. Krista Heins werd juist met een lijst aandachtspunten naar huis gestuurd, zoals verkeersveiligheid, waterstof en het belang van het Brummense veer.

Zo bleek hoe eenvoudig het is voor ons om met onze vragen bestuurslagen te verbinden en wederzijds te versterken. Of het nu de landelijke, provinciale of lokale politiek is die je interesseert, we kunnen niet zonder elkaars inspiratie. En zonder onze inbreng zijn onze vertegenwoordigers tandeloos.

Vandaar dat ik er iets moois van wil maken, voor u en met u. 

Met democratische groet,
Rolf Schinkel

Rolf Schinkel - Beeld: Fotostudio Lifefime