Krista Heins

Beeld: D66

Krista Heins (55 jaar) is kandidaat voor de Provinciale Staten. Zij staat op plek 6 van de lijst en woont in de gemeente Rheden.

  • 55 jaar
  • Arnhem
  • Rheden
  • Zij/haar

Wat ik mooi vind aan de provinciale politiek is dat je als inwoner je steentje bij kunt dragen aan jouw eigen omgeving. Het is mooi dat te kunnen doen vanuit het sociaalliberale perspectief van D66, gericht op kansengelijkheid, vrijheid en een rechtvaardige samenleving.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Dat zijn toch vooral de heidevelden van de Posbank, omringd door bomen, bomen en bomen. Je kunt er ver weg kijken, er doorheen dwalen en kleine en grotere dieren spotten.

Welke betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij die durft te denken aan de lange termijn en daarvoor ook moeilijke discussies niet uit de weg gaat. D66 biedt ruimte aan mensen om zichzelf te zijn en hun eigen beslissingen te nemen en is tegelijkertijd gericht op een sociaal en groen beleid. Een liberale, sociale partij!

Wat is je favoriete boek

Mijn favoriete boek is De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, geschreven door Milan Kundera. Een prachtig geschreven boek waarin politiek en persoonlijk leven elkaar beïnvloeden. Het belang van vrijheid en het vrij kunnen denken, komt hierin duidelijk naar voren. Een vrijheid die tegenwoordig onder druk staat door toenemende polarisatie. Een vrijheid, zo belangrijk om voor te blijven strijden.