Raad spreekt zich uit over volwaardig Gelre Ziekenhuis

Hoewel het Gelre Ziekenhuis is gevestigd in de buurgemeente Zutphen, hebben de 19 leden van de Brummense gemeenteraad zich eensgezind uitgesproken vóór behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen. De motie werd ingediend door de nestor van de raad, de heer Tuiten. Maar het was het jongste raadslid Van As die namens de gehele gemeenteraad een toelichting gaf. Hij sprak de volgende tekst uit tijdens de behandeling van de motie. Uiteraard is de gesproken versie leidend.

Ook is de inbreng terug te kijken via de volgende link: https://youtu.be/c4BvRTU0Rto

”Dit besluit gaat écht over mensenlevens. Als je acute zorg nodig hebt, dan telt juist elke minuut. Zo’n langer ritje naar Apeldoorn of Deventer kan voor iemand uit een van onze kernen fataal zijn. ”

– Merijn van As (gemeenteraadslid Gemeente Brummen)

Motie

Hiermee behartigt de raad de belangen van de ruim 21.000 inwoners van de gemeente Brummen. In de motie keuren de zes fracties de aangekondigde sluiting van twee afdelingen in het ziekenhuis af. Het college krijgt de opdracht dit ongenoegen aan de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis kenbaar te maken.

Onwenselijk

Aanleiding is het besluit van de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis om de afdeling acute verloskunde per 1 juli 2023 te sluiten en de Spoedeisende Hulp (SEH) af te schalen. Niet alleen keurt de Brummense raad dit besluit af, ook zet de raad kritische kanttekeningen over de gevolgde (onzorgvuldige) procedure. Daadwerkelijke sluiting heeft zeer onwenselijke gevolgen voor inwoners en kan zelfs levensbedreigend zijn. Immers, elke seconde telt in deze situaties. Daarnaast leidt sluiting ook tot grotere druk op huisartsen en verloskundigenpraktijken in de gemeente Brummen.

Gesproken inbreng namens de gehele gemeenteraad

Dank voorzitter, 

Voordat ik inhoudelijk in ga op de motie wil ik benadrukken dat ik spreek namens de gehele gemeenteraad, immers blijven en staan wij allemaal in deze gemeenteraad achter een volwaardig Ziekenhuis in Zutphen. 

Zoals u weet heeft de Raad van Bestuur het voornemen de afdeling hoog complexe spoedzorg en de afdeling verloskunde te sluiten met als reden gebrek aan geld. We vinden het besluit als gemeenteraad onbegrijpelijk. 

Het is van belang om te realiseren dat WIJ hier in de rol als volksvertegenwoordiger staan om de belangen van onze inwoners te behartigen. 

Het ziekenhuis mag dan wel in de gemeente Zutphen staan, wij voelen ons verbonden met en tegelijk verantwoordelijk voor onze buurgemeenten. 

Te weten Lochem, Zutphen, Voorst, Bronckhorst en Berkelland. Ook die inwoners maken gebruik van een kwalitatief goed Zutphens ziekenhuis.

Het besluit van Gelre Ziekenhuizen heeft grote nadelige gevolgen voor onze inwoners. Een direct voorbeeld hiervan is voor mij persoonlijk en dat deel ik met u, als toekomstige vader van ons eerste zoontje dat naar verwachting in de laatste dagen van de maand juni geboren wordt is het zeer onzeker geworden of wij daar nog terecht kunnen of uit moeten wijken naar bijvoorbeeld Deventer. 

En weet u voorzitter, wij redden ons wel. Althans dat hoop ik dan maar tegen die tijd, je weet het nooit met een misschien wel een onverwachte bevalling. Maar goed, wij zijn jong en mobiel genoeg en hopen op een korte autorit bij voorkeur naar Zutphen.

Maar vergeet niet, er zullen inwoners zijn die door dit besluit nog veel harder geraakt worden dan ons, bijvoorbeeld doordat acute spoedzorg grotendeels uit Zutphen dreigt te verdwijnen zullen ambulances alleen maar langer onderweg zijn.

Bovendien zal er extra druk op huisartsen en verloskundigen praktijken ontstaan in een tijd waarin deze beroepsgroepen al kampen met een enorme werkdruk. 

Dit besluit gaat écht over mensenlevens. Als je acute zorg nodig hebt, dan telt juist elke minuut. Zo’n langer ritje naar Apeldoorn of Deventer kan voor iemand uit een van onze kernen fataal zijn. 

We maken ons als gemeenteraad oprecht zorgen, ook over de wijze waarop de Raad van Bestuur direct betrokken of andere vakgroepen in het ziekenhuis niet betrokken heeft bij de totstandkoming van het voorgenomen besluit. Ook betreuren wij dat de raden niet zijn meegenomen in het voorgenomen besluit. 

We vergeten niet dat de Raad van Bestuur van het Ziekenhuizen op 8 juli 2022 heeft gecommuniceerd dat in ieder geval de afdeling verloskunde, spoedeisende hulp en IC in Zutphen blijven en vervolgens deze week communiceren dat alles anders wordt? Een onbetrouwbare manier van besturen waarbij ook de medisch specialisten onmogelijk op kunnen participeren. 

Laat staan de inwoners die de zorg nodig hebben;

Met de motie, waarvan een soortgelijke reeds zijn aangenomen in onder andere de gemeente Zutphen en Lochem, wil de gemeente een vuist te maken. 

We vragen d.m.v. de motie aan het college om aan de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen kenbaar te maken dat de gemeente Brummen sluiting van de afdelingen hoog complexe spoedzorg en acute verloskunde afkeurt; 

Daarnaast vragen we om samen met betrokken gemeenten alle mogelijke realistische middelen in te zetten, om sluiting van de afdeling hoog complexe spoedzorg en acute verloskunde van Gelre Zutphen – en mogelijk ook andere afdelingen (zoals SEH, IC, etc) – te voorkomen;

Tot slot: De Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen te verzoeken, bij de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport te pleiten voor een specifieke beschikbaarheidsbijdrage voor (acute) verloskunde (en voor Acute Zorg) in Gelre Zutphen, wanneer daar aanleiding voor is.

Voorzitter, in mijn bijdrage sprak ik namens de gehele raad. Dat wil ik nogmaals benadrukken. 

ik sluit af met de volgende woorden: 

We moeten eerlijk zijn: wij als gemeenten gaan niet over ziekenhuizen. Maar als we samenwerken met Zutphen en andere gemeenten dan kunnen we dit besluit keren, in iedergeval daar geloof ik in.


einde spreektekst

Beeld: D66

Steun in de rug

Namens het college liet wethouder Timmer weten deze motie als een belangrijke steun in de rug te ervaren. Het college is al volop in gesprek met de buurgemeenten. De verontwaardiging over de aankondiging van de Raad van Bestuur van het Gelre Ziekenhuis is al aan dit bestuur kenbaar gemaakt. Ook zijn er acties in gang gezet om in de komende periode met argumenten het besluit ter discussie te stellen en deze te laten heroverwegen.