Fellenoord/Knoop XL

Oordeelsvormend

Voorzitter,

Met de instemming van dit voorstel is weer een stap gezet op weg naar meer woningen en geven we een kwaliteitsimpuls aan de gebiedsontwikkeling Fellenoord.

Een beter leefklimaat met veel groen, water én betaalbare woningen

Soms wordt Eindhoven nog wel aangeduid als een verzameling dorpen, in plaats van een stad! Met de ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals de toevoeging van onder andere Strijp-S (en -R en -T) gaat Eindhoven steeds meer op een echte stad lijken. Met de ontwikkeling van Fellenoord zetten we weer een stap, naar een beter leefklimaat met veel groen en water. Tegelijkertijd beantwoorden we aan de grote vraag naar (betaalbare) woningen. Een ontwikkeling die echt nodig is om Eindhoven ook op wereldschaal mee te laten doen.

Wij hebben natuurlijk ook aandachtig de discussie in Eindhoven gevolgd. De aangenomen amendementen over:

  • woningbouwcorporaties in de lead laten zijn;
  • de rol van de gemeenteraad (en Provinciale Staten) bij de oprichting van dochterondernemingen;
  • de rol van de raad bij clusterpaspoorten;

zijn wat ons betreft verbeteringen op het voorstel, maar bij de laatste moet dit geen vertragende werking krijgen.

Maximaal samen informeren

Wij zijn blij met de toezegging in de themavergadering van de Gedeputeerde om de Statenleden maximaal te informeren en mee te nemen in dit omvangrijke en langdurige traject. Het lijkt D66 goed als de raadsleden van Eindhoven en de Statenleden zich bijvoorbeeld eenmaal per jaar samen laten voorlichten. Zo weten ze elkaar te vinden als het nodig is en verrassen ze elkaar in cruciale tijden niet.

Ik begreep van de gedeputeerde dat hij de organisatie van deze laatste bijeenkomsten niet zo zeer zijn taak vindt, maar meer de taak van de leden van de raad en Provinciale Staten zelf. Klopt dit?

D66 zal dus instemmen met voorliggende voorstel En als inwoners van een buurgemeente van Eindhoven zal ik deze gebiedsontwikkeling de komende 20 jaar met veel interesse blijven volgen!

Tot zover voorzitter.