Onze mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Onze statenleden zijn er klaar voor. Zij werken aan een gezond, duurzaam en vernieuwend Noord-Brabant. Een provincie waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Hieronder maak je kennis met onze statenleden.

Het bestuur van D66 Brabant bestaat uit door de leden gekozen bestuursleden. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van de afdelingen, het organiseren van de PS-campagne van Brabant, het aanbod van informatie en activiteiten voor de leden en de uitvoering van besluiten van de Algemene Regiovergadering.