Toegankelijke markt

Enkele weken terug vond er een ongeluk plaats op de Markt. Een botsing tussen een scooter en voetganger, gelukkig zonder ernstige afloop. Hoewel de oorzaak niet bekend is, verbaast het D66 niet.

Onoverzichtelijk

De verkeerssituatie op de markt is onoverzichtelijk. Voor voetgangers en fietsers is het volstrekt onduidelijk welke route ze moeten volgen en voor MIVA personen is de Markt helemaal een lastig te nemen horde.
Dit wordt versterkt door het feit dat vrijwel elke horecagelegenheid zijn of haar terras op of in het verlengde van blindegeleidestroken heeft geplaatst. Een onacceptabele situatie.
 
Gelukkig werkt de gemeente aan een oplossing, maar volgens D66 moeten de acute problemen zo snel mogelijk worden opgelost.
 
Het probleem wordt versterkt door roekeloos rijgedrag van diverse bezorgdiensten. Scooters en elektrische fietsen scheuren op hoge snelheid door de smalle drukke straten in het centrum en in de wijken over trottoirs en woonerven.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan de wethouder.
 

Vragen

  • Wat is de voortgang van het oplossen van de verkeersproblemen op en rond de Markt?
  • Bent u bereid handhavend op te treden en de terrassen (en geparkeerde auto’s) niet langer op de voetgangerszones te accepteren?
  • Bent u bereid met de Boxtelse horeca in gesprek te gaan om te kijken hoe veilig gedrag in het verkeer door bezorgers gestimuleerd kan worden?