Wiebe de Leijer

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Alle inwoners van Boxtel samen maken Boxtel tot wat het is, een mooie gemeente om in te wonen, werken en leven. Mijn ideaalbeeld van Boxtel is een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn, de kans krijgt zich te ontwikkelen, gelukkig kan zijn en dat er daarnaast ook nog eens duurzaam samengeleefd wordt.

  • 33 jaar
  • Boxtel
  • Boxtel

Ook de politiek is van mensen zelf waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Helaas ervaren mensen vaak nog steeds een afstand. Het is belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan en mensen te betrekken bij de lokale politiek. Dat geldt zeker ook voor jongeren. Zij houden zich relatief weinig bezig met lokale politiek terwijl ook daar de toekomst van jongeren in Boxtel mede wordt bepaald. Het is daarom van belang dat jongeren ook hun stem laten horen.

Iedereen heeft eigen ideeën en een eigen mening. Dé D66’er bestaat niet, net zoals dé PVV’er of dé VVD’er niet bestaat, elke mening is uniek. Daarom is het belangrijk om niet als tegenstanders maar als gelijken het gesprek aan te gaan om samen tot ideeën en oplossingen te komen.

Erfgoed en openbare ruimte
Vanuit mijn vakgebied als architect heb ik bijzondere interesse in het verbeteren van de openbare ruimte van Boxtel en bescherming van gebouwd erfgoed. Door inwoners van Boxtel wordt regelmatig gezegd dat het ontzettend zonde is dat er in het verleden zoveel waardevolle panden gesloopt zijn. De afgelopen decennia zijn we meer en meer bewust geworden van het belang van behoud van erfgoed. De volgende stap is het behouden en beleven van erfgoed door herontwikkeling.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in Boxtel is het Centrum met kasteelpark Stapelen. Als centrumbewoner wonen we midden tussen alle levendigheid. Horeca en winkels als buren, alle inwoners van Boxtel als voorbijgangers en evenementen tot aan de voordeur. Op een zonnige dag sta je binnen 5 minuten in het heerlijke park Stapelen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Boxtel heeft veel te bieden voor iedereen. Maar Boxtel mag wel wat ambitieuzer zijn met het stellen van doelen. Beleid is vaak conservatief. Er liggen grote kansen op het gebied van vergroening, verkeer en toerisme.

Wat zijn drie zaken die jij als steunfractielid wil veranderen?

  • Ambitieuze doelen voor klimaatadaptatie
  • Samenwerken met andere partijen en inwoners
  • Vooruitstrevender omgaan met ruimtelijke kwaliteit