Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

D66 heeft in Boxtel 2 zetels in de raad.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling en ondersteunt de fractie. Ook organiseert het bestuur activiteiten en bijeenkomsten zoals het politiek café en Algemene Afdelingsvergaderingen. Daarnaast verzorgt het bestuur de externe communicatie en organiseert het de campagne voor verschillende verkiezingen.