Verkiezingen in Boxtel

Kies voor samen.

Het team van D66 Boxtel met in het midden lijsttrekker Mariëlle Wijffelaars. – Foto: Renders Fotografie

Samenwerken. Het is voor D66 Boxtel hét sleutelwoord voor de jaren die voor ons liggen. Met uitdagingen op financieel gebied, de energietransitie, jeugdzorg, woning- en wegenbouw staan ons moeilijke maar ook interessante jaren te wachten. 

Dat kunnen we niet alleen. Er is vergaande samenwerking nodig. Niet alleen met de andere politieke partijen, maar ook met inwoners, ondernemers en verenigingen. Samenwerking is essentieel om de grote dossiers die ons te wachten staan aan te pakken.

Waar we voor staan

Samen werken
D66 wil gelijke kansen op de arbeidsmarkt door goede jeugdzorg in de wijk en door het benutten van ieders talenten. Door samen te werken ontstaan nieuwe kansen voor studenten, ondernemers en investeerders. Boxtel moet beter gebruik maken van de samenwerking met Brainport regio en Agrifood Capital. Meewerkend Boxtel staat in het teken van een open en toegankelijke gemeente met betrokken bewoners die achter hun bestuur staan en waar mensen zich thuis voelen. Op buurtniveau en in de kernen stimuleren we buurtpreventie en beperken we overlast. We bouwen voldoende woningen voor meer doorstroming op de woningmarkt. We kiezen voor levensloopbestendige woningen, straten en wijken. Vuurwerk wordt verboden.
 
Samen Leren
D66 staat voor goed onderwijs op alle niveau’s en voor alle leeftijden. Leren houdt niet op na de schooltijd, ook buitenschools leren is belangrijk. Scholen moeten bereikbaar blijven ook in de kleine kernen en voor nieuwkomers. Schoolgebouwen horen gezond, veilig en duurzaam te zijn. Schoolpleinen moeten groen en uitnodigend zijn om te spelen. Om leegstand te voorkomen kijken we naar kinderopvang en andere mogelijkheden om gebouwen te benutten, waaronder ook de bibliotheek. We zorgen voor betere aansluiting tussen onze beroepsopleidingen en het lokale bedrijfsleven.
 
Samen Groener
D66 kiest voor een groene toekomst waar duurzame technologie wordt gekoppeld aan meer groen in straten, op daken en in tuinen van bewoners. Zo kunnen we klimaatveranderingen beter opvangen en investeren we in onze eigen buurten en woningen. Verduurzamen moet eenvoudiger worden gemaakt en betaalbaar voor iedereen. Dat is goed voor de leefbaarheid in de straat en draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente waar bezoekers graag naar toe komen. We maken meer ruimte voor fietsers en weren doorgaand vrachtverkeer. Het centrum moet goed bereikbaar blijven met seizoensparkeren op de markt. Het opwekken van duurzame energie vindt plaats in goed overleg met omwonenden.

Meer over onze plannen

Wil je meer lezen over onze plannen voor Boxtel? Kijk dan op onze lokale website. Daar houden je op de hoogte over al onze standpunten, plannen en actualiteit.