Verkiezingen in Boxtel

Kies voor samen.

Het team van D66 Boxtel met in het midden lijsttrekker Mariëlle Wijffelaars. – Foto: Renders Fotografie

Samenwerken. Het is voor D66 Boxtel hét sleutelwoord voor de jaren die voor ons liggen. Met uitdagingen op financieel gebied, de energietransitie, jeugdzorg, woning- en wegenbouw staan ons moeilijke maar ook interessante jaren te wachten. 

Dat kunnen we niet alleen. Er is vergaande samenwerking nodig. Niet alleen met de andere politieke partijen, maar ook met inwoners, ondernemers en verenigingen. Samenwerking is essentieel om de grote dossiers die ons te wachten staan aan te pakken.

Waar we voor staan

Samen groener
Het is tijd voor concrete actie. D66 Boxtel wil dat doen met meer groen in de straten, in tuinen en op daken. D66 wil binnen 10 jaar 30.000 bomen planten, één boom per inwoner. Verduurzamen doen we samen en moet betaalbaar zijn voor iedereen. Het opwekken van duurzame energie gebeurt in goed overleg met omwonenden.

Samen leren
Goed onderwijs geeft mensen van alle leeftijden gelijke kansen om zich te ontwikkelen en talenten te ontdekken, ongeacht achtergrond of afkomst. 

Leren houdt niet op na de schooltijd, ook buitenschools leren is belangrijk. D66 wil voor alle kinderen een fijne school in de buurt. Daarom moet er een nieuw huisvestingsplan komen, met bijzondere aandacht voor Esch. Schoolgebouwen horen gezond, veilig en duurzaam te zijn. Schoolpleinen moeten groen en uitnodigend zijn om te spelen.

Samenwerken
Boxtel is een open en toegankelijke gemeente. D66 wil een raadsbreed akkoord zodat alle politieke partijen meer gaan samenwerken. Niet alleen in de politiek, maar ook met inwoners, bedrijfsleven en organisaties. Naast meer overleg en betere communicatie wil D66 daarom ook meer inspraakmogelijkheden voor inwoners, en versterking van de regionale economie.

Onze mensen

Meer over onze plannen

Wil je meer lezen over onze plannen voor Boxtel? Kijk dan op onze lokale website. Daar houden je op de hoogte over al onze standpunten, plannen en actualiteit.