Motie toekomst bibliotheek

De bibliotheek zit in een verouderd pand en kan haar taak daardoor niet optimaal uitoefenen. D66 vindt de bibliotheek belangrijk en wil actie. Daarom diende Wiebe de Leijer namens D66 een motie in. Hieronder lees je zijn inbreng en de motie:

Gelijke kansen

Toegankelijk onderwijs voor iedereen is de basis om onze inwoners gelijke kansen te geven zich te ontwikkelen. De bibliotheek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een boekenuitleen tot een veelzijdige maatschappelijke organisatie die in deze behoefte voorziet. Van organiseren tot faciliteren, van boekenuitleen tot studiewerkplek, van informeren tot verbinding zoeken.

Verouderd, nu actie nodig!

Toen ik onze kersverse dochter Bo wilde inschrijven bij de bibliotheek om haar deze kansen te geven, herkende ik de bibliotheek van vroeger. En dat is geen goed teken. In 25 jaar is er niets veranderd. Het gebouw en de inrichting zijn verouderd en sluiten niet meer aan bij de huidige functie van de bibliotheek.
Daarnaast behoeft én verdient dit beeldbepalende gebouw een grondige renovatie en verduurzaming om te behouden voor de toekomst.

In de media is aangegeven dat er pas eind volgend jaar een plan van aanpak voor de Burgakker 4 wordt gemaakt. Volgens D66 duurt dat te lang. Onderzoek nu hoe het gebouw gerenoveerd kan worden en wat dat gaat kosten zodat we medio 2024 direct aan de slag kunnen zodra het nieuwe accommodatiebeleid gereed is.

Motie

Constaterende dat

 • Het gebouw van de bibliotheek verouderd is met veel achterstallig onderhoud
 • Dit gebouw gemeentelijk eigendom is
 • Er pas na medio 2024 een plan van aanpak wordt opgesteld voor Burgakker 4

Overwegende dat

 • De gemeente haar vastgoed wil verduurzamen
 • Burgakker 4 een beeldbepalend gebouw is
 • De bibliotheek een belangrijke educatieve en culturele rol vervult
 • en daarom goede huisvesting verdient om haar veranderende rol maximaal in te kunnen vullen
 • Een onderzoek naar renovatiebehoefte van het gebouw nodig is om een goed plan van aanpak te maken voor de bibliotheek op deze plek
 • Er tijd bespaart kan worden door voor medio 2024 het onderzoek gereed te hebben

Verzoekt het college

 • Voor medio 2024 onderzoek te doen naar renovatiescenario’s voor de Burgakker 4 en hier budget voor te reserveren in de kadernota/begroting.
 • Onderdeel van het onderzoek is onder andere: technische staat van het gebouw, mogelijkheden tot verduurzaming en versterken van monumentale waarden