Motie ‘meer bomen’

In de begroting 2023 is te lezen dat Boxtel tot 2026 geen extra bomen heeft gepland. Om stappen te zetten naar een klimaatadaptieve gemeente is vergroening noodzakelijk. Daarom hebben wij het college in een motie opgedragen een plan te maken waar en hoeveel bomen er tot 2030 bij geplant kunnen worden. De motie is (ondanks afraden van het college) aangenomen!

Constaterende dat

–      Boxtel in 2040 klimaatbestendig wil zijn
–      Er tot 2026 welgeteld 0 bomen bijkomen in Boxtel
–      In het nieuwe bomenbeleidsplan kansen staan voor het herstellen van boomstructuren

Overwegende dat

–      Bomen een grote bijdragen leveren aan klimaatadaptatie, gezonde lucht, opvang van CO² en fijnstof en zorgen voor een fijne leefomgeving
–      Het Rijk en de Provincie hoge doelen stellen aan het uitbreiden van het aantal bomen
–      Vergroenen niet zonder toename van het aantal bomen kan

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

–      Op zoek te gaan naar mogelijkheden om het bomenareaal uit te breiden, binnen en buiten de bebouwde omgeving.

–      In Q2 van 2023 een plan aan de raad te presenteren hoe het bomenareaal uit te breiden tot 2030