Bomen Liempdseweg

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over het planten van bomen naast de Liempdseweg. Bij het opstellen van de Groene Kansenkaart bleek dit een wens te zijn van veel inwoners omdat dit schaduw biedt in de zomer. Wij vragen de wethouder alles op alles te zetten om dit te realiseren.

Technische vragen

Uit de beantwoording op technische vragen die we eerder aan de gemeente stelden lijkt er wel het een en ander mogelijk te zijn. Daarom hebben we nu schriftelijke vragen gesteld waarbij we de wethouder oproepen alles op alles te zetten om de Liempdseweg te vergroenen.

De beantwoording van de technische vragen kun je hier vinden:

Schriftelijke vragen

Vanuit inwoners horen wij dat in het gebruik van de Liempdseweg er vooral behoefte is aan schaduw op warme dagen. Dit zou betekenen dat het aanplanten van bomen aan de zuidzijde van de weg gunstiger is dan aan de noorzijde. Echter rust hier voorpootrecht op zoals u in de beantwoording van onze technische vragen aangeeft.

– Bent u bereid met grondeigenaren in gesprek te gaan om te bespreken of ze af willen zien van het voorpootrecht en/of het voorpootrecht afgekocht kan worden?

– Zijn de bestaande beheerbudgetten ruim genoeg om 20-30 nieuwe bomen langs de Liempdseweg te bekostigen? Zo nee, zijn er andere budgetten en/of subsidies m.b.t. bijvoorbeeld duurzaamheid aan te spreken om de gewenste vergroening toch te realiseren?

– Wilt u ons op de hoogte houden van de voortgang en wanneer er zicht is op haalbaarheid en uitvoering?

Beeld: Google maps / Wiebe de Leijer

Beeld: Google maps

Beeld: Wiebe de Leijer