Veilig verkeer voor kinderen op de Havenstraat

Een rijke schooldag begint met een veilige reis naar school. De Havenstraat is op dit moment niet veilig genoeg. Schoolgaande kinderen moeten daar elke dag een weg zien te vinden door een jungle van auto’s, fietsen, voetgangers en trams. Dat moet anders. Daarom heeft D66 het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Zuid gevraagd met spoed maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Schoolgaande kinderen op de Havenstraat Beeld: Dirk van Leeuwen

Dirk van Leeuwen kreeg signalen dat ouders zich zorgen maken over de verkeersveiligheid van hun schoolgaande kinderen op de Havenstraat. Twee ochtenden ging hij er kijken. Ook sprak hij met de British School of Amsterdam. Zijn conclusie? De situatie moet zo snel mogelijk worden aangepast. De oversteekplaats is prioriteit.

Veiligheid vergroten

Het gaat om kinderen in de leeftijd van 3 tot 18, die naar de British School of Amsterdam gaan. Nu moeten zij een weg zien te vinden door een jungle van auto’s, fietsen, voetgangers en trams. Het Haarlemmermeercircuit en de Havenstraat zijn tijdens de spits bijzonder hectisch. Dat moet veiliger. Daarom stelde hij vragen aan het Dagelijks Bestuur in Zuid.

Kinderen verdienen extra bescherming in het verkeer. Wie naar school gaat, moet dat veilig kunnen doen, óók in Zuid. Daar zet ik me voor in en daarom ben ik gaan kijken in de Havenstraat.” – Dirk van Leeuwen

Concrete toezeggingen

Stadsdeelvoorzitter Bart Vink, die verantwoordelijk is voor verkeersveiligheid in Zuid, heeft maatregelen toegezegd. Er komen extra kiss and ride-plaatsen en ook de oversteekplaats wordt aangepakt. Dirk riep hem op dat zo snel mogelijk te doen. Ook benadrukte hij dat de verkeersregelaars die nu worden ingezet, van enorm belang zijn. Bart Vink deed daarop de toezegging dat de verkeersregelaars daar zullen blijven totdat maatregelen zijn genomen. De Stadsdeelcommissie wordt binnenkort geïnformeerd over de voortgang van de veiligheidsmaatregelen.

Op verzoek van Dirk heeft Bart Vink het verkeerskundige onderzoek naar de situatie openbaar gemaakt. Het rapport staat hier.

Dirk van Leeuwen en Elise Moeskops (Gemeenteraadslid) op de Havenstraat - Dirk van Leeuwen en Raadslid Elise Moeskops op de Havenstraat Beeld: Joyce Murre