Update van onze stadsdeelvoorzitter Bart Vink

Weer aan het werk !
De vakantieperiode gaf velen ruimte voor ontspanning. Sommigen bleven thuis. Anderen reisden naar verre oorden. Weer anderen gingen naar De Parade en vermaakten zich daar met vrienden, cultuur, hapjes en drankjes. Tegelijk blijft ‘de winkel’ ook open tijdens vakantieperiodes.  Sommige trajecten kunnen niet stilgelegd worden. Als stadsdeelvoorzitter sta ik klaar om samen met verschillende medewerkers in actie te komen bij incidenten. Die kunnen betrekking hebben op (zwerf)afval, bouwactiviteiten of op overlast bij evenementen en horeca. Tijdens een eerdere vakantie is er door een aantal ambtenaren in afstemming met mij hard gewerkt om de Albert Cuyp in de lucht te houden en na het plotselinge faillissement voor een nieuwe kramenzetter te zorgen. Ik ben blij dat De Telegraaf daar deze zomer een groot artikel aan wijdde, waarin ook mijn rol naar voren kwam. En ja, we reageren ook in de vakantieperiode op overvallen en ontploffingen bij winkels, horeca of woningen. Ook Zuid heeft daarmee helaas te maken, net als de rest van de stad. Bewoners en bezoekers schrikken zich rot als ze hier getuige van zijn en dit kan in iemands gedachten en gevoelens nog lang doorwerken. Als dit gebeurt, ga ik meestal langs bij mensen die dit heeft getroffen. Ook dat hoort bij de functie van stadsdeelvoorzitter. Gelukkig was het deze zomer vrij rustig.

Natuurlijk bereiden we ons allemaal voor op de aanstaande verkiezingen. We moeten weer aan het werk voor een zo goed mogelijk resultaat! Tegelijkertijd gaat het werk in en voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers in het stadsdeel voor mij ‘gewoon’ door. Na de vakantieperiode moet ik verschillende onderwerpen die wel even stil hebben gelegen, weer met volle kracht oppakken. Ik denk bijvoorbeeld aan de woningbouw- en verdichtingsopties en -kansen die ik voor Buitenveldert in kaart heb laten brengen. Ik kijk uit naar de stedelijke ontwikkelagenda waarin verschillende mogelijkheden voor woningbouw in de hele stad worden opgenomen voor de komende tien, vijftien jaar en werk graag samen met onze wethouder Reinier van Dantzig aan het vervolg voor Buitenveldert. Bouwen ìn de stad helpt om voorzieningen overeind te houden, ouderen die vaak alleen in een grote woning achterblijven een nieuw appartement in hun eigen buurt te bieden en doorstroming op gang te brengen. Dat is heel belangrijk, ook voor starters op de woningmarkt zoals mijn beide dochters. Ik denk ook aan mijn inzet om de rattenoverlast en het vuil op straat in Zuid aan te pakken, onder andere op het Victorieplein,  Minervaplein en Museumplein. Dat doe ik in nauwe samenwerking met Alexander Scholtes, onze wethouder die verantwoordelijk is voor de inzet van de GGD en de rattenaanpak in de hele stad coördineert. En ik denk aan de bewonersinitiatieven om bijvoorbeeld straten en pleinen schoner, leefbaarder en groener te maken. Dat past goed bij de inzet van onze wethouder Melanie van der Horst. Ik werk aan al deze opgaven met vele ambtenaren samen, maar natuurlijk ook met bewoners en ondernemers van ons stadsdeel, de stadsdeelcommissie, het college van burgemeester en wethouders en soms ook de gemeenteraad. En ik combineer die inzet, net als vele anderen, met activiteiten die ik privé wil en soms moet uitvoeren voor mezelf en voor degenen in mijn naaste omgeving. Omkijken naar elkaar en inleven in elkaar vind ik belangrijk. Ook als de ander heel andere dingen onderneemt en meemaakt. Dat we daaraan ook ruimte geven naast en bij ons werk, spreekt voor mij voor zich. Op die manier maken we er pas echt samen iets moois van. En ja, dat past ook goed bij onze sociaal-liberale partij.

De diversiteit van Zuid geeft ons dezelfde opdracht. Geen ander stadsdeel heeft zo veel (tijdelijke) buitenlandse bewoners (‘expats’) als het onze. Datzelfde geldt voor het aantal Aziatische inwoners en het aantal inwoners met Joodse wortels (ten minste een Joodse grootouder). En ja, de verschillen tussen arm en rijk, jong en oud zijn misschien wel nergens zo goed te zien als in ons stadsdeel. Ik denk ook aan onze kwetsbare buurten, pal naast welvarende. En aan de vele scholieren en studenten die in Zuid een opleiding volgen en tegelijkertijd aan ons grote aantal ouderen. Ik denk ook aan de vele bedrijven in Zuid met hun vaak hoogopgeleide personeel. Geen stadsdeel heeft zoveel arbeidsplaatsen als het onze. Het zijn er ongeveer evenveel als ons aantal inwoners: bijna 150.000. Tegelijkertijd wordt bij al die bedrijven voor eten, drinken, schoonmaken en beveiliging gezorgd en zetten diverse stagiaires uit heel Amsterdam (en daarbuiten) daar hun eerste stappen in hun carrière. Wezenlijk voor onze stad en onze metropoolregio. Het komt niet altijd helder uit de statistieken naar voren, maar Zuid heeft vele gezichten. Ik werk met mijn collega’s voor al die verschillende mensen. En dat moeten wij als partij ook doen. In Zuid. In Amsterdam. In Nederland. Laten we weer aan het werk gaan, want wij hebben stadsdeel, stad en land veel te bieden!
 
Bart L. Vink, D66
Voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid