Opinie: Voorkeurslocaties erotisch centrum ongeschikt, nieuw onderzoek nodig

De Groene Zoom, de Europaboulevard en NDSM zijn ongeschikte locaties voor een erotisch centrum; ook wanneer de programmering wordt verkleind. Dat is de lijn van de reactie van bestuur en commissie van de stadsdelen Noord en Zuid in de aanloop naar een definitief advies. Tegelijk zijn er wel andere opties denkbaar. Qua locatie en qua omvang. Daarom roepen wij, Dirk van Leeuwen (D66) en Keren Hirsch (PvdA), op tot nieuw onderzoek.
 
Nieuw onderzoek nodig
Er moet in de hele stad worden gezocht naar nieuwe, alternatieve locaties. Plekken die wél voldoende bereikbaar zijn en wel voldoende parkeergelegenheid hebben. Waar geen verkeers- en parkeerinfarct ontstaat. Plekken ook die niet in de buurt van scholen van duizenden tieners liggen. Die niet beoogde woningbouw, gebiedsontwikkeling of nieuwe infrastructuur in de wielen rijden. Plekken die niet nu al met forse overlast door beurzen, evenementen en andere activiteiten te maken hebben. Daarbij moet ook de programmering kritisch tegen het licht worden gehouden.
 
Locaties ongeschikt
De stadsdelen hebben veel energie en tijd gestoken in uitgebreide adviezen. Niet alleen de stadsdeelbesturen en stadsdeelcommissieleden, maar juist ook veel bewoners hebben constructief en kritisch meegekeken en meegedacht. Dat heeft waardevolle inzichten over de voorkeurslocaties opgeleverd. Ook zijn lokale feiten boven water gekomen. Zo blijken de parkeerplekken van de RAI 71 dagen per jaar volledig in gebruik te zijn door bezoekers van de RAI. Als een nieuwe grote publiekstrekker wordt toegevoegd, leidt dat onvermijdelijk tot veel zoekverkeer in de buurten. De verkeers- en parkeerchaos bij de Huishoudbeurs is nu al extreem. Hetzelfde geldt voor de overvolle ponten over het IJ. Ook die kunnen geen extra stroom reizigers aan. De drie locaties blijken dus ongeschikt: een EC op die locaties zet de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en economie onder onaanvaardbaar grote druk. Ook bij een erotisch centrum met minder ramen of minder horeca gaat het nog steeds om honderdduizenden bezoekers per jaar. De drie bedachte plekken kunnen dat niet aan. Ze voldoen eenvoudigweg niet. Niet omdat het om sekswerk gaat, maar omdat de locaties de bezoekersstroom niet aankunnen, of het nou honderdduizenden of een miljoen bezoekers worden. De leefbaarheid komt te veel onder druk.

Voor centrum
Daarom moet er nu een volgende stap worden gezet. Dat is nodig omdat de situatie op de Wallen een probleem van heel Amsterdam is. Noord, Zuid, alle stadsdelen staan daarvoor aan de lat. Nu de drie voorgestelde locaties ongeschikt blijken, moeten we dus zoeken naar andere locaties en mogelijk ook naar enkele kleinere centra dan wat het college voorstelt. Het is in het algemeen belang van de hele stad dat we verder kijken. Daarom moeten we onderzoek doen naar nieuwe locaties en ook bezien hoe een erotisch centrum in bestaande plannen past. Wij sluiten daarbij Zuid niet op voorhand uit. Een EC bleek op de Groene Zoom of aan de Europaboulevard niet verenigbaar met bestaande plannen, zoals de aanleg van het Zuidasdok of de woningbouw uit het Masterplan RAI. Hetzelfde geldt voor de strijdigheid met de beoogde gebiedsontwikkeling bij NDSM.
 
Stevig vooronderzoek
Kijken naar nieuwe locaties vergt dus ook nieuw onderzoek naar onder andere inpasbaarheid, leefbaarheid, veiligheid etc. De afgelopen maanden hebben geleerd dat dit een serieus en gedetailleerd onderzoek moet zijn en geen onderwerpen overgeslagen moeten worden. Naast een nieuw en stevig vooronderzoek, moet er gewerkt worden aan draagvlak. Ook daaraan heeft het tot nu toe ontbroken. Integendeel: de plannen voor een EC hebben voor veel onrust in Noord en in Zuid gezorgd en dat is begrijpelijk. Het is een plan met grote impact. Willen we kunnen helpen met een oplossing voor de Wallen, dan is draagvlak bij een nieuwe locatie een noodzakelijke voorwaarde.
 
Serieuze rol stadsdeel
Ook de stadsdelen moeten een serieuze rol hebben en worden betrokken bij vervolgbeslissingen. Stadsdeelcommissieleden vormen immers de lokale volksvertegenwoordiging en daar wordt ook – zoals de stadsdelen hebben laten zien – het algemeen belang van de stad meegewogen. Beperk de rol van de stadsdeelcommissie daarom niet. Goed voorbereide en beargumenteerde adviezen horen – zeker als bestuur en commissie in het stadsdeel op één lijn zitten – zwaar te wegen. Dat is nodig om het vertrouwen in de lokale politiek te versterken en het hoort bij het bestuurlijk stelsel.
 
De weg vooruit
De weg vooruit is die van serieus, goed onderzoek naar nieuwe locaties. Want dat de huidige drie niet kunnen, staat als een paal boven water.
 
Dirk van Leeuwen (fractievoorzitter D66 Zuid) en Keren Hirsch (fractievoorzitter PvdA Zuid)
 
Deze opinie is verschenen in het Parool van 28 juni 2023. [link: https://www.parool.nl/cs-bea8d18a]