In gesprek met Bart Vink

Bij D66 zijn we heel trots dat we met Bart Vink weer de Stadsdeelvoorzitter mogen leveren in Amsterdam Zuid. Vink is een bekende in de politiek. Tussen 2014 en 2018 zat hij in de Gemeenteraad, in 2020 en 2021 was hij lid van de Provinciale Staten. Inmiddels zit zijn eerste maand in Zuid er alweer bijna op. Tijd om hem beter te leren kennen. Daarom legden we enkele vragen aan hem voor.

Beeld: Bart Vink

Zuid voelt als thuis

Wat maakt Amsterdam Zuid voor jou bijzonder?

Het is het stadsdeel waar mijn jongste dochter geboren werd en waar mijn beide dochters hun basis- en middelbare school volgden. Ook daardoor heb ik er veel sociale contacten. Tegelijk ken ik Zuid van kleinsaf: ik logeerde er bijvoorbeeld bij mijn oma in de Rivierenbuurt en mijn moeder werd er in 1930 geboren in de Boticellistraat. Het was het onbezorgde begin van haar leven als Joods meisje en ook daarmee voelde Zuid voor ons altijd als ‘thuis’.

Zuid is trouwens sowieso het mooiste deel van de stad, ook zonder dit soort familiegeschiedenissen. Zuid is het stadsdeel van Berlage én Van Eesteren. Met vermaarde plekken als Merwedeplein, Olympisch Stadion, Vondelpark, Museumplein en Albert Cuyp. Met grote gebiedsontwikkelingen zoals Zuidas, Verdi en Schinkelkwartier. Maar ook met allerlei grote en kleine opgaven, knelpunten en problemen. Ik denk niet alleen aan vergroening en verduurzaming van onze buurten, maar ook aan mogelijkheden voor woningbouw en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals met de aanstaande herinrichting van de Frans Halsbuurt. Van de opgaven is ook de recente onrust in de Diamantbuurt een voorbeeld. Ik ben geschrokken van de gebeurtenissen en ben blij dat we (politie, stadsdeel, straatcoaches, burgemeester en anderen) meteen in actie zijn gekomen. De recente overlast met het festivalpubliek in en rond het Olympisch Stadion is een ander voorbeeld. Het grote aantal ouderen, maar ook het enorme aantal jongeren dat bij ons in Zuid naar school gaat, geeft ons een speciale opdracht om onder andere te zorgen voor gezond en veilig opgroeien én ouder worden. Er staat ons veel te doen.

Resultaten boek je samen

Je bent een bekende in de politiek. Tussen 2014 en 2019 zat je in de Gemeenteraad, in 2020 en 2021 was je lid van de Provinciale Staten. Wat neem je daarvan mee naar Amsterdam Zuid?

De overtuiging dat je resultaten samen bereikt. Bestuurders en volksvertegenwoordigers samen. Coalitie en oppositie. Bestuur en samenleving. Burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Overheid en media. Het is, ook daarom, belangrijk iedereen met respect te behandelen, je in te leven in anderen. Natuurlijk handelt iedereen vanuit zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. En openstaan voor anderen betekent niet dat je geen eigen visie zou moeten hebben, geen keuzes zou moeten maken of – waar nodig – het debat uit de weg zou moeten gaan. Maar wil je resultaten boeken, dan is samenwerken essentieel.

Zuid is van en voor iedereen

D66 wil Zuid voor iedereen toegankelijk houden: jong, oud, lagere inkomens, hogere inkomens, studerenden en werkenden. Welke opdracht zie jij daarin?

De stad is van en voor iedereen. En Zuid dus ook. Tegelijkertijd heeft Zuid zijn eigen karakteristieken en eigenschappen. Ik zei al dat ’t het mooiste stadsdeel van de stad is. Vanzelfsprekend maakt het dat ook tot een geliefd en dus op veel plekken niet goedkoop stadsdeel. Uitdaging is dan ook om voor menging van diverse inwoners te blijven zorgen. Inderdaad jong en oud en arm en rijk. Maar ook met en zonder beperking, met en zonder migratieachtergrond -Nederlands en anderszins Europees, Joods, Aziatisch, Surinaams, mediterraan, et cetera- en van elke geaardheid. Bij toevoeging van bebouwing moeten we proberen woningen te bouwen die bijdragen aan die mix. Dus ook zorgen voor jongerenwoningen en andere betaalbare woningen. Bij onderhoud van straten moeten we opletten dat ze goed begaanbaar zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Die mindset is belangrijk. Ook voor Zuid.

Evenwicht belangrijk

De druk op de woningmarkt is enorm hoog. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezinnen en kinderen in Zuid kunnen blijven opgroeien en leven?

Het helpt als we nieuwe woningen (laten) bouwen (op de Zuidas en elders), maar ook als onze inwoners extra ruimte in hun woning kunnen scheppen voor kinderen (denk aan een beperkte uitbouw of aan een kelder) zonder onnodige overlast en zonder aan de kwaliteit van de bebouwing en de leefbaarheid afbreuk te doen. Dat evenwicht zie je ook terug in het net vastgestelde nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier. Het maakt woningen meer ‘levensloopbestendig’ en buurten klaar voor de toekomst.

Schone, groene buurt

D66 staat voor een schoon en groen stadsdeel. Waar valt wat jou betreft winst te behalen?

Het is hoognodig dat we met elkaar de overlast van ongedierte aanpakken, de boel op orde brengen en dus de straten schoon, heel, veilig en groen maken. Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen: bewoners, bezoekers, ondernemers én stads- en stadsdeelbestuur. Wat betreft groen zou ik willen dat we dat kunnen opplussen bij herinrichtingen en groot onderhoud. Groene initiatieven van bewoners zijn belangrijk, ook omdat die kunnen bijdragen aan het onderlinge contact tussen onze bewoners. Zij kunnen zelf veel doen voor een schone, prettige en groene buurt. De Zuidas en omgeving kan trouwens sowieso extra groen gebruiken. Bovenop het toekomstige dok, maar ook langs De Boelelaan: wie weet een toekomstig ‘Boelebos’.

Verbinding leggen cruciaal

Bij Amsterdam Zuid gaat het al snel over De Pijp of het Museumkwartier, maar ons stadsdeel is veel meer dan dat. Hoe ga je de verbinding leggen tussen de verschillende wijken?

Verbinding leggen wordt gehinderd door ‘fysieke’ en sociale en mentale barrières. Het is dan ook zaak naar alle drie te kijken. Natuurlijk moet bijvoorbeeld de Zuidas in fysieke zin de Prinses Irenebuurt, Buitenveldert en Rivierenbuurt verbinden, maar ook het leggen van verbinding tussen mensen is cruciaal. Misschien helpt de kort geleden gestarte Zuidasmarkt in dat deel van Zuid. Wij als stadsdeelbestuur kunnen trouwens het goede voorbeeld geven door toegankelijk en benaderbaar te zijn voor alle bewoners en ondernemers. We gaan daarom gauw weer starten met de spreekuren in verschillende buurten van Zuid. Daarmee geven we als bestuurders van Zuid volgens mij meteen ook een goed voorbeeld voor anderen.