Brede steun motie veiligheid Joodse gemeenschap en anderen in stadsdeel Zuid

Deze week was er binnen de stadsdeelcommissie Zuid brede steun voor een motie over de veiligheid van de Joodse gemeenschap en anderen als gevolg van de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden. D66-fractievoorzitter Dirk van Leeuwen nam samen met PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en de fractie Sebastiaan Hooft het initiatief voor de motie die met unanieme stemmen werd aangenomen.

De terreur en het geweld zijn verschrikkelijk. Ons stadsdeel wordt hierdoor geraakt. De afgelopen dagen besteedde De Telegraaf aandacht aan de veiligheid in ons stadsdeel. Zoals wij allen weten heeft de Joodse gemeenschap in ons stadsdeel al lang en indringend te maken met veiligheidsmaatregelen. Hun veiligheid en die van anderen staan onder druk als gevolg van de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden. Daarom riepen wij het dagelijks bestuur op om maatregelen te nemen om de veiligheid verder te verbeteren. Dat deden we wetende dat het de volle aandacht heeft van ons dagelijks bestuur en deze motie is bedoeld om daaraan steun te geven.

D66-stadsdeelsvoorzitter Bart Vink: “Ik heb begrepen dat de bedoeling van de motie is om onze inzet te steunen. Dat waarderen wij natuurlijk enorm.”

Namens de fractie,

Dirk van Leeuwen
Fractievoorzitter D66 Amsterdam Zuid

Tekst van de motie

Motie van de leden Van Leeuwen (D66), Bettelheim (PvdA), Altena (GroenLinks), Vis (VVD), J. Limburg (CDA) en S. Hooft (Fractie Sebastiaan Hooft) inzake Verzeker de veiligheid van de Joodse gemeenschap en anderen in stadsdeel Zuid

De stadsdeelcommissie,

Gehoord de discussie over de veiligheid in stadsdeel Zuid naar aanleiding van de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden;

Overwegende dat als gevolg van de terreur en het geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden onrust en gevoelens van onveiligheid bij inwoners met een Joodse achtergrond en anderen ook in ons stadsdeel zijn toegenomen;

Overwegende dat stadsdeel Zuid:
· Veel bewoners heeft van Joodse afkomst, ofschoon exacte getallen niet in de reguliere statistieken van de gemeente worden bijgehouden, en
· Ruimte biedt aan verschillende onderwijsinstellingen en sociale, culturele, godsdienstige en sportevenementen waar veel Joodse Amsterdammers heen gaan;

Spreekt haar zorg uit over de veiligheid van de Joodse gemeenschap, Joodse instellingen, Joodse ondernemingen en anderen wier veiligheid in gevaar komt als gevolg van de terreur en het geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden;

Verzoekt het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid alles te doen wat in zijn vermogen ligt in stadsdeel Zuid om de veiligheid te garanderen van de Joodse gemeenschap, Joodse instellingen, Joodse ondernemingen en anderen wier veiligheid in gevaar komt als gevolg van de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden.

Indiener(s),

D.J. van Leeuwen
J. Bettelheim
S. Altena
M. Vis
J. Limburg
S. Hooft