Actie tegen de rattenoverlast in Zuid

Ruim een maand geleden presenteerde onze stadsdeelvoorzitter Bart Vink het Actieplan Rattenoverlast Zuid. Deze week voegde hij daar in een memo de drie locaties aan toe waarmee begonnen wordt om met een breed scala aan maatregelen de overlast terug te dringen. De locaties zijn Minervaplein, Victorieplein en Museumplein.

Voorbeelden van maatregen tegen de overlast zijn het plaatsen van nieuwe afvalbakken, herstel van rioleringen, snoeien van bosschages, verwijderen van holen en nesten, opruimen van bijplaatsingen en zwerfafval. Hiermee wordt begonnen op de drie locaties met de meeste overlast in zuid. Andere plekken volgen later.

Er is veel werk te doen in ons stadsdeel. Nergens in de stad is het aantal meldingen zo geëxplodeerd de afgelopen tien jaar. Waar aanvankelijk Nieuw-West en West de meeste meldingen hadden met beide ruim 300 per jaar, staat intussen Zuid bovenaan met ruim 2000 meldingen per jaar. Bijna een vertienvoudiging in tien jaar tijd.

Ook kondigde Bart een communicatieplan aan. Daarmee zal gepoogd gaan worden het gedrag van mensen te beïnvloeden. Zo lang velen hun afval laten slingeren en op straat achterlaten of brood achterlaten voor dieren in parken en langs de waterkant is het immers dweilen met de kraan open. Ook alle bewoners, ondernemers en bezoekers zullen een bijdrage moeten leveren!