65-jarig Buitenveldert heeft toekomst als
levendig woon- en werkgebied

Met behoud van de stedenbouwkundige opzet van Buitenveldert is het mogelijk om extra woningen toe te voegen en voorzieningen op peil te houden. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en biedt kansen om verouderde woningen duurzamer te maken.

Buitenveldert kan zo in de 21e eeuw uitgroeien tot een groen en levendig woon- en werkgebied, en beter worden verbonden met de Zuidas, de stad en Amstelveen. Dit blijkt uit een verkenning van stadsdeel Zuid.

Buitenveldert bestaat dit jaar 65 jaar. Op 2 juni 1958 werd aan de Wamberg de eerste steen gelegd. ´Dit is het moment om naar de toekomst van deze tuinstad te kijken´, zegt Bart Vink, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. ´We willen de wijk opnieuw leven inblazen, met extra woningen en voorzieningen als winkels en horeca. Ook zetten we in op levendige stadsstraten richting de Parnassusweg en Beethovenstraat in Oud-Zuid en een betere link tussen Gelderlandplein en Zuidas. Uiteraard met behoud van de groene, stedenbouwkundige structuur zoals Van Eesteren die in het Algemeen Uitbreidingsplan voorstond. De brede, rechtlijnige verkeersaders en watergangen zijn ons dierbaar en zorgen voor veel licht en ruimte.´

Nieuwe woningen
Een verkenning van de stedenbouwkundige en ruimtelijke mogelijkheden laat zien dat het mogelijk is om honderden, misschien zelfs duizenden woningen, inclusief maatschappelijke
voorzieningen, toe te voegen. Dit bevordert de doorstroming, aangezien Buitenveldert relatief veel ouderen telt die op zoek zijn naar kleinere woonruimte in de buurt. Zo ontstaat er weer woonruimte voor nieuwe doelgroepen. Verduurzaming van woningen uit de jaren zestig en zeventig is een andere ambitie: veel woningen zijn matig geïsoleerd.

De vraag naar woningen in Amsterdam is groot. Daarom wil de gemeente Amsterdam jaarlijks 7.500 woningen bouwen. In de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is vastgesteld dat deze groei
binnen de bestaande stadsgrenzen moet plaatsvinden. Vink: ‘We moeten de ruimte dus goed benutten: op straat, onder de grond, op daken en met hoogbouw. Sinds de jaren zestig en zeventig is er in Buitenveldert weinig veranderd. De laatste jaren zijn er wel losse initiatieven ontstaan en uitgevoerd. De verkenning die nu is gedaan, moet meer samenhang bieden. Dit kan binnen de contouren van het Algemeen Uitbreidingsplan, zoals ook in Nieuw-West op grote schaal gebeurt.’

Verdichting
In de verkenning is gekeken naar locaties voor verdichting van Buitenveldert op korte-,middellange- en lange termijn. Het gaat hierbij om de transformatie van gebouwen, renovatie, nieuwbouw, optoppen van gebouwen, functiewijzigingen en de herontwikkeling van enkele deelgebieden. De kansen bevinden zich vooral aan de noordzijde van Buitenveldert. De Zuidas transformeert nu tot een gemengd stadsgebied, met straks het uitgebreide station Zuid als spil in de Randstad. Ten zuiden daarvan ontstaat een momentum voor Buitenveldert om zich te ontwikkelen en de wijk beter aan te sluiten op de Zuidas, maar ook op de Rivierenbuurt, Prinses Irenebuurt en Amstelveen. Niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal-economisch, met meer banen, voorzieningen en een betere bereikbaarheid. ‘Het gaat om een verkenning van mogelijkheden naar kansrijke plaatsen voor verdichting’, benadrukt Vink. ‘Sommige plannen zullen kunnen doorgaan, voor andere wordt het lastiger. Niets is definitief en we zullen uiteraard in gesprek gaan met belanghebbenden en met de stadsdeelcommissie.’