Dagelijks bestuurder Thomas kijkt terug en vooruit

In juni 2022 werd Thomas Hermans geïnstalleerd als dagelijks bestuurder voor D66 in stadsdeel West. Inmiddels zitten er 7 maanden op en heeft hij elke dag met plezier gewerkt aan zijn doelen. In 2023 legt hij de nadruk op samenwerking om concrete resultaten voor West te boeken.

Ik kijk terug op een periode waar ik talloze ondernemers heb ontmoet die meer doen dan alleen geld verdienen. Bij de Hallen organiseerden de ondernemers uit de buurt een Kerstdiner voor mensen die wel wat extra steun konden gebruiken. Bij De Steek leerde ik Natalie de Koning kennen die niet koos voor een carrière in de fast fashion, maar mensen leert kleren te maken en te repareren. Bob de Boef gaf me een rondleiding bij Da Vinci creatieve ruimtes waar hij ruimte biedt aan 150 creatieve ondernemers voor een maatschappelijk tarief. En ik ontmoette Marieke Samallo die al jarenlang hét LGBTIQ+ festival Milkshake neerzet in het Westerpark. Amsterdam West bruist van het maatschappelijk ondernemerschap.
 
Ik kwam bij veel mensen thuis die letterlijk in de kou zitten. Een slecht geïsoleerd huis en een hoge energieprijs. Deze combinatie duwt mensen de armoede in. In Amsterdam West alleen al gaat dit om ruim 12.000 huishoudens. We doen als gemeente wat we kunnen met onze isolatieaanpak, het uitdelen van energiezuinige producten en ook eigen fiksteams in West (waar we mede dankzij een motie van de D66-fractie geld voor hadden), maar het is helaas (nog) niet voldoende. Ook in 2023 blijven we inwoners en ondernemers ondersteunen we waar we kunnen.
 
Ik kwam veel betrokken inwoners tegen die het moeilijk vinden hun weg te vinden in alle gemeentelijke processen, van vergunningen tot inspraak en zienswijzen. Of het moeilijk vinden onze communicatie te begrijpen. Te juridisch en soms te ingewikkeld. We gaan dit jaar ons best doen om dit te verbeteren, omdat we vinden dat iedereen mee moet kunnen doen.
 
Ik kijk er ook naar uit dit jaar aan de slag te gaan met het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven in West. We startten dit jaar met de hoogste temperatuur ooit en we gaan naar een ontwrichtende 2,5 graad opwarming toe in 2050. Voor mij betekent dit lokaal aan de slag gaan. Isoleren met de corporaties en de VVE’s. We stimuleren zonnepanelen op zoveel mogelijk daken en we ondersteunen initiatieven in het stadsdeel die inzetten op repair en reuse.

2022 was voor mij een prachtig startjaar en in 2023 ga ik daarop voortbouwen om nog meer voor elkaar te krijgen. Dit jaar wordt daarom een jaar van samenwerken, want wat zeker is, is dat het stadsdeel dit niet alleen kan doen.