Charles Vaneker tijdelijk Stadsdeelcommissielid

Op 31 januari jl. is Charles Vaneker geïnstalleerd als tijdelijk Stadsdeelcommissielid namens D66 Amsterdam-West.

Charles neemt tot en met april 2023 de portefeuille van Kiki waar tijdens haar verlof. Hij houdt zich met name bezig met de onderwerpen openbare ruimte, groen, verkeer, vervoer, luchtkwaliteit, kunst, cultuur, monumenten, erfgoed en Project Groot Westerpark. Wil jij ideeën aandragen bij Charles? Neem contact op met [email protected].