Charles Vaneker

Beeld: Charles

Charles is sinds 2022 tijdelijk lid van de stadsdeelcommissie van Amsterdam West als plaatsvervanger voor Kiki.

  • 67 jaar
  • Leiden
  • Amsterdam
  • Hij/hem

Amsterdam is een fantastische stad om te wonen, met een rijk aanbod van horeca, culturele voorzieningen en veel verschillende bewoners. Dat maakt de stad interessant en spannend om in de wonen en te leven. Er gaat veel goed in de stad maar er zijn ook veel zaken die kunnen worden verbeterd in de stad in het algemeen maar in Amsterdam West in het bijzonder. Daar probeer ik mij met volle overtuiging voor in te zetten.

Wat is je lievelingsplek in West?

Het terras en restaurant van Café Restaurant Amsterdam, omdat het een weelde van rust is midden de Ecowijk waar ik woon.

Welke kansen zie je voor Amsterdam West?

Ik zie voor Amsterdam West kansen de komende vier jaar als het gaat om het creëren van een schoon en duurzaam stadsdeel waar iedereen toegang heeft tot goed onderwijs en (financiële) voorzieningen.

Wat zijn drie zaken die jij als stadsdeelcommissielid wil veranderen?

  • Stimuleren van bewonersparticipatie door digitale media
  • Versterken van culturele instellingen in West
  • De leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in de wijken van West vergroten

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij is D66 een partij die een open discussie aangaat met leden en bewoners en vooral ruimte laat een gebalanceerde meningsuitwisseling. Het is geen partij van rechtlijnige standpunten maar altijd gaat voor de nuance. D66 biedt mij als stadsdeelcommissielid in Amsterdam West ruimte om allerlei constructieve adviezen te geven over de invulling van de lokale politiek.

Wat is je favoriete boek en waarom?

Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Het boek is een liefdesverhaal waarbij ook het massatoerisme op de hak wordt genomen. Veel van de (satirische) verhalen over massatoerisme zijn vergelijkbaar met de situatie in Amsterdam. Maar de schrijver is tevens een echte woordkunstenaar, en dat spreekt tot de verbeelding bij het lezen van het boek.

Wat is je laatst bezochte culturele event en waarom ga je daar graag heen?

Tentoonstelling Fashion for Good in Amsterdam (Rokin). Ik houd erg van mode en koop graag duurzame kleding en de tentoonstelling laat zien hoe de fashionindustrie op veel punten kan verduurzamen.