De speerpunten van de SDC-fractie in Oost

Beeld: Jan-Bert Vroege


Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is de nieuwe SDC-fractie van Oost actief. We zien nu al verschillen met de vorige periode; we hebben meer invloed en er is zelfs ook wat meer budget. Zo vond op dinsdag 14 juni bijvoorbeeld een hoorzitting en stemming plaats over de aankomende leden van het Dagelijks Bestuur van Oost. Dat is nieuw en positief. We lichten graag onze speerpunten voor de komende tijd toe.

Focus op gebieden in Oost

Om de maand vergadert de Stadsdeelcommissie in een bepaald gebied in Oost waar op dat moment iets specifieks speelt. Dat maakt het voor bewoners makkelijker om te komen inspreken, bij de vergadering aanwezig te zijn en het geeft ons meer focus op dát gebied. Dit is écht iets van Oost. Er zijn niet veel andere Stadsdeelcommissies die dit ook zo doen. Samen met SP en VVD hebben wij hierover de allereerste motie in de nieuwe periode van de Stadsdeelcommissie ingediend. Deze motie is aangenomen.

Windturbines bij IJburg en in Sciencepark

Zoals bekend zijn we zeer kritisch op de gezondheidsrisico’s en schade aan de natuur. Onaanvaardbare gezondheidsrisico’s zijn voor ons een harde no-go.

Hangjongeren op IJburg

Tja, weer IJburg in het middelpunt van de belangstelling. Onlangs zijn we bijgepraat over hoe het stadsdeel met de hangjongeren problematiek omgaat. De aanpak geeft ons veel vertrouwen, we blijven het goed volgen.

Amstelstation/Amsteloever

Hier komt een groot nieuwbouw-project dat veel nieuwe woningen oplevert. Woningen waar de stad om schreeuwt. Wij zijn wel kritisch op mogelijke geluidsoverlast en vragen om een betere samenwerking tussen metro/tram van Amsterdam en de plannenmakers. Het Dagelijks Bestuur ondersteunt dit en vindt onze zorg terecht.

Opslagplaats Galileïplantsoen

Bij bewoners leeft de zorg dat het Galileïplantsoen voor meer dan 5 jaar (tot wel 12 jaar) gebruikt zal worden als opslaglocatie voor het WarmteNet programma. Het Dagelijks Bestuur sluit niet uit dat het Galileïplantsoen ook voor Middenmeer Zuid benut zal worden. Dan wordt de periode veel langer dan 5 jaar. Wij delen de zorgen van de bewoners en blijven dit zeer kritisch volgen.