Ivar Manuel blikt terug op 8 jaar stadsdeelbestuur

Beeld: Gemeente Amsterdam

Deze maand zwaait Ivar Manuel af als stadsdeelbestuurder namens D66 voor stadsdeel Oost. Hij heeft een indrukwekkende Amsterdamse D66-carrière achter de rug vanaf zijn lidmaatschap in 1993. Als stadsdeelraadslid in Oost (8 jaar) gemeenteraadslid (12 jaar) en vervolgens de afgelopen acht jaar als stadsdeelbestuurder, waarvan vier jaar als voorzitter. In dit interview blikt hij terug op zijn periode als stadsdeelbestuurder.

Wat vond je de grootste uitdaging?

Om het liberale D66 gevoel, het liberale en uitgaan van het individu, over te brengen aan het ambtenarenapparaat. Ik vond het belangrijk om ambtenaren zover te krijgen dat ze zich gingen verplaatsen in de bewoners. Veel beleid en contact met bewoners in Oost is gericht op kwetsbare mensen en het tegengaan van kansenongelijkheid. Belangrijk werk, maar als je niet in deze categorie valt, dan is het lastig om problemen aan te kaarten. Het was een ambitie van mij om de mindset van het ambtelijk apparaat te veranderen om meer uit te gaan van het individu. En gelukkig is dat ook wel gelukt.

Waar ben je het meest trots op?

Als verantwoordelijke voor de cultuurportefeuille heb ik veel actie ondernomen, bijvoorbeeld met de plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte en het oplossen van de problematiek met festivals in Oosterpark. In de laatste fase was wonen de grootste opgave; veel sociale huur in Oost en weinig middenhuur. Ik heb me ingezet voor 98 middenhuurwoningen bij de Meer, bij corporaties aangedrongen op middenhuur bij nieuwbouw en renovaties. Ik ben in dat licht trots op hoe Cruquiuseiland zich heeft ontwikkeld. Dit is echt een stadsdeelproject waarbij 80% van de bewoners Amsterdammers zijn die doorgeschoven zijn vanuit andere plekken in de stad en daarmee ook weer ruimte maken voor anderen.

Hoe heb je de ontwikkelingen in het stelsel van de afgelopen 8 jaar ervaren?

Als stadsdeelbestuurder begon ik in 2014 toen het stelsel veranderde en de stadsdeelbestuurder een verlengde werd van het college van Amsterdam, waarmee er ook minder eigen zeggingskracht was. Dat betekende de afgelopen jaren dat ik het met de centrale stad moest oppakken als we wilden afwijken van het coalitieakkoord, en dat je veel met ambtenaren onderhandelt. Daarnaast bestond in de eerste periode een bestuurscommissie, die oordeelden over het dagelijks bestuur en konden stemmen, moties indienen etc. De afgelopen vier jaar werd dit omgevormd naar de stadsdeelcommissie, die gevraagd en ongevraagd advies geven en daarmee minder invloed kunnen uitoefenen op het dagelijks bestuur. Als D66’ er, als democraat, ben ik daar kritisch op.

Wat zou je willen meegeven aan je opvolger?

Besturen is samenwerken met andere mensen en met andere partijen. Je kunt het jezelf moeilijk maken maar ook leuk maken. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen mensen, zeker als ze vanuit andere politieke partijen komen. Als je elkaar ruimte geeft en het ook leuk maakt met elkaar, is het veel aangenamer besturen. Daardoor kan je ook veel bereiken samen. En maak iets moois van Oost!

Ivar Manuel is officieel uit functie vanaf 22 juni 2022, wanneer de opvolgende stadsdeelbestuurder geïnstalleerd wordt in de gemeenteraad.