Een schone stad

De stadsdelen zijn sinds vorig jaar 
meer verantwoordelijk voor schone 
straten. Alle stadsdelen hebben onlangs een 
afvalplan gemaakt. Met daarin blijvende 
verbeteringen en aanpak van  problemen die

in elke wijk weer anders zijn. 

Deze blog verscheen eerder in de gemeentekrant.
 
Dagelijks zetten honderden collega’s 
zich in voor het ophalen van ons afval. 
En voor het schoonmaken van de straten. 
Helaas is het nog te vaak op te veel plekken 
niet zoals we zouden willen. Iedere bewoner
van Oost zal dit herkennen en zich daar net
als ik aan ergeren. 
 
Zwerfafval 
Met het afvalplan is de situatie in Oost 
en wat er moet gebeuren in kaart 
gebracht. We gaan dit plan met 
verschillende teams aanpakken. Zo 
willen we aan de slag gaan met onze winkelstraten. 
Want daar is te veel zwerfafval. 
Winkeliers maken soms gebruik van de 
ondergrondse containers. Terwijl deze 
bedoeld zijn voor afval van bewoners. 
In wijken waar veel jonge mensen 
wonen willen we ons beter 
voorbereiden op afval als gevolg van veel 
verhuizingen. En we zijn bezig met verschillende 
campagnes over hoe afval op de juiste manier 
moet worden weggegooid. 
  
Wat u kunt doen 
We hebben ook de hulp van bewoners 
nodig. Gooi vuilniszakken in de 
container, niet ernaast. Ook niet als de container 
vol is. Gooi afval in de prullenbak. Zet 
grofvuil op de juiste ophaaldag buiten. 
Zet flesjes en blikjes met statiegeld 
naast de afvalbakken, zodat mensen niet in 
bakken hoeven te graaien, waardoor afval op 
de grond belandt. Tot slot: scheur 
kartonnen dozen in kleine stukken, in plaats van 
in het geheel door het luik te duwen. 
Als iedereen dit altijd zou doen, zouden 
de straten al bijna blinkend schoon 
zijn. 
 
Adopteer een container 
Mocht u voor een langere tijd willen 
helpen, adopteer dan een van de 
ondergrondse afvalcontainers in uw straat. 
In Oost hebben al 700 mensen dit 
gedaan. U krijgt allerlei hulpmiddelen 
en daarnaast zijn er leerzame en 
leuke uitjes.

Aanmelden kan via: 
amsterdam.nl/adopteereencontainer

Kortom, de strijd voor een schone stad 
kunnen we winnen, maar alleen samen: 
met bestuurders, onze collega’s van 
afval en reiniging. En met u, de 
bewoners van Oost.