Verkiezingsprogramma D66 Oost 2022-2026

Op 16 maart kun je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de stadsdeelcommissie. Met trots presenteert D66 Oost het verkiezingsprogramma voor ons stadsdeel. Het verkiezingsprogramma van D66 voor de hele stad vind je hier.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Waar je vrij bent en je mee kunt doen

D66 wil op nieuwe locaties in Oost de omgeving goed inrichten. Juist in Oost hebben we de opgave om de randen van Amsterdam leefbaar te houden. Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen en werken met voldoende groen en met een goede bereikbaarheid zijn hier onze uitgangspunten. Om het tekort aan woningen terug te dringen, kiezen we waar het kan voor verdichtingsbouw. Wij moedigen de komst van nieuwe wooncoöperaties en woonvormen aan. Uitvalswegen worden afgewaardeerd voor autoverkeer en zo aantrekkelijker gemaakt voor voetgangers en fietsverkeer. We blijven goede verbindingen voor duurzame verkeersdeelnemers agenderen. Het water in Oost is een geliefde recreatieplek. We willen dat mensen hier blijvend van kunnen genieten en daarom willen wij ook de overlast effectiever aanpakken. We zetten vol in op nieuwe, duurzame vormen van energie zoals zonnepanelen en stimuleren hierin kansrijke coöperaties. 

Thuis in Oost

We laten niemand vallen, ongeacht religie, geslacht of seksuele voorkeuren. We verzetten ons tegen de groeiende tweedeling in de samenleving. Juist in kwetsbare buurten moet er hulp zijn voor mensen in armoede, goede scholen, aandacht voor jongeren. D66 staat in oost voor een betrouwbaar bestuur dat ruimte geeft aan en oog heeft voor de wensen van bewoners. 

 • Bewonersinitiatieven worden serieus genomen en het stadsdeel faciliteert en voert regie, als dit de slagkracht van initiatieven vergroot; 
 • We willen doorgaan met Oost Begroot om bewoners meer zeggenschap over hun buurt te geven;
 • We willen transparant hebben, over welk budget het stadsdeelbestuur beschikt en wat de bevoegdheden zijn; 
 • Educatieve initiatieven, die emancipatie en kansengelijkheid bevorderen krijgen meer ruimte; 
 • D66 blijft aandacht besteden aan een divers cultureel aanbod. Een multifunctionele voorziening, zoals het Bijlmerparktheater en de Tolhuistuin, hoort daar wat D66 betreft bij;
 • We zetten vol in op de buurtteams als loket voor vragen en problemen; 
 • We investeren in handhaving. Van onder meer het overschrijden van snelheden, ontbreken van helmen bij scooterrijders, en van verkeerd aangeboden afval. 

Duurzaam en groen Oost

Om de klimaatverandering tegen te gaan is klimaatadaptatie de opgave voor ons stadsdeel. Circulariteit krijgt meer nadruk. 

 • We maken ruim baan voor stadsvoedseltuinen, omdat het gezonde plekken zijn om te recreëren én te leren;
 • Wij zetten ons in voor verticale vergroening. In de bouwopgave dient dat usance te worden; 
 • Wij ondersteunen actief lokale energie-initiatieven. We geven support aan keuzevrijheid op het warmtenet; 
 • Met afval gaan we slim om: nog meer bewoners worden adoptant van een container en staan in nauw contact met initiatieven vanuit het stadsdeel. We zetten in op zoveel mogelijk GFT-afvalrecycling in binnentuinen.