Voorwoord lijsttrekker

Met veel plezier presenteert D66 het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 voor Heerjansdam en Zwijndrecht, waarin we onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar toelichten.

Thuis in Zwijndrecht

Begin jaren ’80 stond mijn wieg in een fijn (t)huis aan de Juliana van Stolbergstraat. Een straat in het oude centrum van Zwijndrecht. Ik ben meerdere keren verhuisd, maar nooit buiten de gemeentegrenzen. Nu woon ik hier met mijn eigen gezin. Zwijndrecht past me. De mensen, de mentaliteit, het verenigingsleven, de voorzieningen, de drukte wanneer je wilt en de natuur wanneer je daar behoefte aan hebt. Het is een mooie plek om op te groeien, te wonen en te ondernemen.

Maar Zwijndrecht kent ook uitdagingen: kinderen in de jeugdzorg, inwoners die niet zichtbaar zichzelf kunnen zijn, armoede, te weinig woningen, maar ook een versteende leefomgeving, en een communicatie vanuit het gemeentehuis die beter moet. D66 wil dat Zwijndrecht een gemeente is die de uitdagingen aankan. Waar inwoners veerkrachtig zijn, waar duurzaamheid en groen centraal staan en waar iedereen prettig kan opgroeien, wonen en werken. Een gemeente waar iedereen een mooie toekomst heeft.

D66 werkt aan die toekomst. Dat doen we door de (mentale) gezondheid van inwoners centraal te stellen bij elk beleid . Door hulp en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is. Door inwoners actief te betrekken bij gemeentelijke plannen en beleid. Door woningen te bouwen voor jonge gezinnen, maar ook woonvormen waar inwoners prettig oud kunnen worden. Door te investeren in duurzaamheid en groen zodat de leefbaarheid verbeterd. Door het ondernemersklimaat te verstevigen. Door cultuur en sport voor iedereen toegankelijk te maken. En uiteraard door te investeren in goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Kinderen zijn immers de toekomst.

D66 wil dat Zwijndrecht voor iedereen een fijne plek is om op te groeien, te wonen en te ondernemen. Waar je wieg ook staat of heeft gestaan. Ongeacht achtergrond, etniciteit, identiteit of geaardheid. Wij zetten ons daar keihard voor in. Dit doen we uiteraard in samenwerking met de andere fracties en het college, maar altijd vanuit onze kernwaarden. Met het progressieve programma dat je nu voor je hebt als basis. Een programma met de nodige ambitie om de uitdagingen waar we als gemeente voor staan het hoofd te bieden. Ik nodig jou uit om met ons mee te doen. D66 heeft jou nodig.

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.

Sabine Schipper
Lijsttrekker D66 Zwijndrecht en Heerjansdam