Kernwaarden D66 Zwijndrecht

In ons verkiezingsprogramma staan de hoofdpunten waar D66 Zwijndrecht zich de komende jaren voor inzet. Naast deze hoofdpunten zijn er nog veel andere maatschappelijke opgaven waar de gemeente Zwijndrecht voor staat. Het bepalen van ons standpunt bij die opgaven doen wij altijd vanuit onze kernwaarden. En aan die kernwaarden mag je ons altijd houden.

Vrijheid

D66 Zwijndrecht staat voor vrijheid. Vrijheid om jezelf te zijn, vrijheid om een mening te hebben en te uiten, vrijheid om je eigen keuzes te maken, vrijheid om te leven op een manier die bij jou past. Daarbij hoort dat we respectvol met elkaar omgaan en begrip hebben voor de verschillen die er bestaan.

Eerlijkheid

Om vrij te kunnen zijn moet je ervan uit kunnen gaan dat je op een eerlijke manier wordt behandeld. D66 Zwijndrecht staat daarom voor een open en betrouwbare gemeente, met een gemeenteraad die toegankelijk is voor alle inwoners van Zwijndrecht. Inwoners en bedrijven moeten het gevoel hebben dat de gemeente voor hen werkt.

Gelijkwaardigheid

De lasten en de lusten moeten zo eerlijk mogelijk over alle inwoners en bedrijven worden verdeeld. In een gelijkwaardige gemeente draagt iedereen naar eigen vermogen bij, zonder dat het ten koste gaat van persoonlijke groei. Alleen wanneer gelijkwaardigheid ten grondslag ligt aan beleid kom je verder.

Verantwoordelijkheid

Bij vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid. De vrijheid om je eigen keuzes te maken betekent ook dat je de consequenties daarvan draagt. De positieve en negatieve. Dat geldt voor de inwoners, de bedrijven en het bestuur van Zwijndrecht. Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen maken we onze gemeente beter.

Deskundigheid

Bij eerlijk en betrouwbaar bestuur hoort deskundigheid. Dat begint bij een deskundige raad en een deskundig college. Daar waar nodig laten we ons adviseren door deskundigen uit het veld. Door goed na te denken kunnen middelen beter worden besteed.

Besluitvaardigheid

Tot slot durft D66 Zwijndrecht besluiten te nemen, ook wanneer deze ingewikkeld zijn. Dit doen we zo eerlijk mogelijk, zodat de positieve en negatieve gevolgen over alle inwoners en bedrijven worden verdeeld. Daarbij handelen we zorgvuldig en op basis van inhoud. Politiek vanuit het hoofd en in contact met het hart.