Verkeer en Veiligheid

Verbeteren doorstroming verkeer

Wanneer verkeer goed doorstroomt ontstaat een veilige situatie op de weg. D66 wil daarom een periodieke externe evaluatie van het verkeersplan, zodat tijdig bijgestuurd kan worden wanneer knelpunten ontstaan. Ook willen we dat het vrachtverkeer op de Munnikensteeg beter kan doorstromen, zodat geluidsoverlast en uitstoot teruggedrongen worden. Bij de inrichting van de lokale infrastructuur stellen we de veiligheid van voetgangers en fietsers centraal. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van het fietspad bij de Burgemeester Jansenlaan.

Goed en toegankelijk openbaar vervoer: bus, trein én waterbus

Goed en toegankelijk openbaar vervoer zijn een voorwaarde om te zorgen dat inwoners zich veilig van en naar school, werk en sociale activiteiten kunnen verplaatsen. De gemeente moet zich hier hard voor maken. Daarbij horen buslijnen die aansluiten op het treinverkeer en een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van onze industrieterreinen. Ook de waterbus is een belangrijk en duurzaam onderdeel van openbaar vervoer. Wat D66 betreft breiden we dit verder uit naar Sliedrecht en de Hoeksche Waard. Daarnaast maken wij ons hard voor een nachtverbinding per trein of bus in het weekend van en naar uitgaansgelegenheden.

Verminderen vuurwerkoverlast

De afgelopen twee jaar gold een vuurwerkverbod met oud en nieuw. Een goed moment om in Zwijndrecht en Heerjansdam het particuliere vuurwerk te vervangen door professionele vuurwerkshows. Op die manier beperken we de overlast, schade en milieuvervuiling. Ook voorkomen we vuurwerkslachtoffers.

Herkenbare handhaving

Handhaving is er om de gemeente veilig te houden. Dat kunnen handhavers het beste doen wanneer ze de buurt en haar inwoners goed kennen. D66 wil dat onze BOA’s de komende jaren hier meer ruimte voor krijgen. Op die manier kunnen zij beter inschatten waar problemen ontstaan, zodat vaker preventief gehandeld kan worden. Daar hoort een goede samenwerking met de politie, zorginstanties en wijkpreventieteams, zoals het Vivera Sociaal wijkteam, bij.

Duurzame infrastructuur

Binnen Zwijndrecht zijn we, mede door steun van D66, goed onderweg in het verduurzamen van onze infrastructuur. De renovatie van de Jeroen Boschlaan is een mooi voorbeeld. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Ook streven we naar een volledig elektrisch wagenpark voor de gemeente en voldoende publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

Groene geluidswanden

Het spoor en de A16 zijn onlosmakelijk aan onze gemeente verbonden. Beide lopen dwars door Zwijndrecht en het spoor gaat vlak langs Heerjansdam. Wij willen dat de gemeente zich maximaal inzet om de geluidswanden langs snelweg en spoor versneld te vergroenen. Een groene geluidswand zorgt voor minder geluidsoverlast en neemt meer fijnstof. Daarnaast heeft het ook aantoonbare positieve invloed op de mentale gezondheid van omwonenden.