Sport en Cultuur

Sport- en cultuurpas

Sport, kunst en cultuur horen toegankelijk te zijn. Niet alleen omdat het leuk en leerzaam is, maar ook omdat het goed is voor je (mentale) gezondheid. Daarom wil D66 Zwijndrecht een sport- en cultuurpas introduceren. Met de pas kunnen alle inwoners van de gemeente Zwijndrecht gratis sport-, kunst- en cultuuractiviteiten proberen bij aangesloten clubs en verenigingen. Smaakt het proberen naar meer? Dan kunnen inwoners besluiten lid te worden. Volwassen inwoners die om financiële redenen geen lid kunnen worden, ondersteunen we bij hun lidmaatschap. Kinderen brengen we in contact met Stichting Leergeld, zodat financiën geen drempel zijn om mee te kunnen doen.

Versterken verenigingen

Sport- en cultuurverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan onze gemeente. Vrijwilligers zijn van grote waarde voor deze verenigingen. D66 Zwijndrecht wil dat zij actiever worden ondersteund door de gemeente. Bijvoorbeeld door voorlichting over en ondersteuning bij het financieel gezond houden van een vereniging. Maar ook door de verschillende verenigingen met elkaar in contact te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren of gezamenlijk kunnen optrekken in het organiseren van activiteiten.

Cultuurakkoord

Sport en cultuur zijn belangrijk voor de sociale cohesie. Ter aanvulling op het Sportakkoord pleiten wij voor een Cultuurakkoord, waarbij de gemeente het initiatief neemt en het akkoord actief ondersteunt. Onderdeel van het akkoord is een plek waar culturele initiatieven en inwoners samenkomen om de leefbaarheid van de gemeente te versterken: het huis voor kunst en cultuur. Hier vind je de bibliotheek, een multifunctionele theaterzaal (inclusief een kleinkunstpodium), activiteitenruimtes en een goede horecavoorziening.

Monumenten

Zwijndrecht is niet zuinig geweest op monumentale panden en bijzondere dorpsgezichten. Wij brengen daar verandering in door de monumentenlijst uit te breiden en als basis te laten dienen bij de vaststelling van bestemmingsplannen. Ook blijven we ons inzetten voor behoud van het historische en culturele karakter van de Watertoren en ondersteunen we plannen die bijzondere panden in onze gemeente in ere herstellen. Denk aan de molen in Heerjansdam en de Margrietschool bij de Antoni van Leeuwenhoekstraat.

Sportparken verduurzamen

Dankzij D66 is een pilot gestart voor sportverenigingen die willen verduurzamen. D66 blijft zich hier voor inzetten. Met professionele begeleiding moeten alle verenigingen hun steentje bij kunnen dragen. Daarbij zal de verduurzaming ook zorgen voor structureel lagere kosten voor verenigingen, bijvoorbeeld op elektriciteit door zonnepanelen.

Duurzame speelparken

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. D66 wil dat de publieke speelparken in Zwijndrecht op een zelfde manier worden ontwikkeld als de groenblauwe schoolpleinen. Voor het beheer en onderhoud van publieke speelparken moeten structureel voldoende middelen beschikbaar zijn.