Onderwijs en Ondernemerschap

Integrale Kindcentra als uitgangspunt

In de gemeente Zwijndrecht moeten Integrale Kindcentra het uitgangspunt zijn. Daarin komen kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samen op één plek. De gemeente moet daarbij de rol van partner van het ontwikkelklimaat van jonge kinderen innemen. Vanuit die rol ondersteunt de gemeente de scholen bij het opstellen van een aantrekkelijk, op ontwikkeling gericht dagprogramma. Voldoende geschoold personeel is ook een voorwaarde voor een goed ontwikkelklimaat. De gemeente moet zich inzetten om de tekorten aan docenten en begeleiders terug te dringen. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huisvesting in Zwijndrecht.

Schoolgebouw als anker van de wijk

Een schoolgebouw is meer dan een plek waar onze kinderen voorbereid worden op de toekomst. Het is een ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders, en ook voor alle andere bewoners van de wijk. Daarbij hoort dat schoolgebouwen als Integrale Kindcentra multifunctioneel gebruikt worden. Bijvoorbeeld als wijkcentrum en voor avondonderwijs.

Van school naar een baan

Als onderwijspartij weet D66 Zwijndrecht hoe belangrijk onderwijs is om goed deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Daar hoort een goede begeleiding naar een vervolgstudie of een baan bij. Daarnaast staat het bedrijfsleven in Zwijndrecht te springen om goedgeschoolde medewerkers. Wij willen dan ook dat de gemeente vanuit een faciliterende rol onderwijs en bedrijfsleven actief met elkaar in contact brengt. Op die manier kunnen we de aansluiting tussen onderwijs en de lokale arbeidsmarkt ondersteunen.

Prettig ondernemen

Ondernemers in Zwijndrecht moeten op de steun van de gemeente kunnen rekenen, zeker nu. Voor startups willen we een laagdrempelig verzamelkantoor, waar flexibele werkplekken en ruimtes beschikbaar zijn. Ook willen we één ondernemersloket, waar ondernemers heffingen en vergunningen kunnen regelen, verwijzingen krijgen voor belastingen en handelsregisters, maar ook terecht kunnen met vragen over subsidies en investeringsfondsen. Zwijndrecht noemt zichzelf ‘Thuishaven van de binnenvaart’, maar wat ons betreft is dit meer een naam dan daad. Tijd om daar samen met de maritieme sector werk van te maken.

Groenblauwe schoolpleinen

D66 wil dat alle kinderen in de gemeente Zwijndrecht gebruik kunnen maken van een schoolgebouw met een prettig leerklimaat én een groenblauw schoolplein. Op een groenblauw schoolplein kunnen kinderen buitenspelen in de natuur of buiten les krijgen. Gezond en leerzaam voor kinderen, goed voor de natuur. Met ondersteuning vanuit de gemeente willen we alle scholen in de gemeente Zwijndrecht ondersteunen bij het realiseren van een groenblauw schoolplein.

Meer duurzaam ondernemen

Wij verwelkomen bedrijven die duurzaam willen ondernemen. We helpen met vergunningen, het verkrijgen van subsidies en geld uit investeringsfondsen om duurzaam ondernemen te stimuleren. Dit is onderdeel van het ondernemersloket. Met bestaande bedrijven gaan we in gesprek hoe zij sneller kunnen verduurzamen.