Cultureel Zundert

Cultuur verbindt, cultuur ontspant en cultuur zorgt voor ontwikkeling. Daarmee draagt cultuur bij aan de maatschappelijke ontwikkeling van onze gemeente en de saamhorigheid van onze samenleving. Dat rechtvaardigt een eigenstandige, sterke cultuurvisie voor behoud en faciliteren van culturele initiatieven in onze mooie gemeente.

Cultuureducatie lokaal aanbesteden.

Momenteel wordt in het basisonderwijs te weinig aan cultuureducatie gedaan. Er is veel meer mogelijk zoals handenarbeid, muziekles, theater, drama, dans of schilderen. Cultuureducatie workshops worden extern ingekocht bij een stichting die faciliteert in voorstellingen. In onze ogen kan dit beter op lokaal niveau ingekocht worden. Wij zijn ervan overtuigd dat we binnen de gemeente Zundert voldoende gekwalificeerde cultuur educatieve opleiders in de gelederen hebben waarmee we het cultuuronderwijs naar een hoger niveau kunnen brengen. Cultuureducatie gaat verder dan alleen in het basisonderwijs. Als gemeente kunnen we ook momenten plannen met lokale gekwalificeerde cultuur educatieve opleiders om workshops te geven aan geïnteresseerden en om inwoners kennis te laten maken met diverse disciplines.

Lokaal cultureel erfgoed faciliteren.

Met schutterijen in alle kerkdorpen, toneelverenigingen, diverse ambachten en corso bezit de gemeente een uniek scala aan cultureel erfgoed. Als gemeente dragen we dit met trots uit maar wij van D66 Zundert zijn van mening dat we dit wel constant moeten blijven faciliteren om dit op niveau te behouden. We kunnen niet alles overlaten aan de verenigingen en organisaties zelf. Als gemeente moet je direct contact onderhouden met deze verenigingen om te blijven polsen waar de behoeften liggen.

Culturele hart in kern van Zundert

Eind 2020 heeft de raad besloten dat de Schroef gerenoveerd gaat worden en dat hier naast ruimte voor verenigingen mede huisvesting komt voor de ambtelijke organisatie. Wij zijn van mening dat een cultuurhuis op de eerste plaats verenigingen moet faciliteren in huisvesting en dat verenigingen centraal moeten staan in zo’n locatie. Cultuur gaat wat ons betreft hand in hand met horeca, educatie, theater, ambacht en veel andere dingen maar de koppeling met ambtenarij is wat ons betreft ver gezocht. In de eerste plaats gaat het ons om het faciliteren van cultuur. In de komende raadsperiode zullen wij ons ook inzetten om alle randvoorwaarden te scheppen voor culturele ondernemers en verenigingen op 1 locatie in het centrum van de dorpskern Zundert, met de Koutershof, ’t Gouwe hart, het Wierenbos en Levenslust als passend voorbeeld in onze gemeente.

De gemeente Zundert zou in mijn beleving de lokale culturele kracht van de inwoners van de gemeente Zundert moeten inzetten ten behoeve van de maatschappij. Vanuit de netwerkorganisatie van de gemeente zouden we de juiste mensen, verenigingen en organisaties in de juiste posities moeten zetten om er met zijn allen van te leren en beter van te worden.

“De lokale kracht benutten om samen verder te komen.”

Zo kan het ook!