Fractie D66

Fractie D66 2022-2026

Na de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022 werd duidelijk dat D66 Zundert haar 2 zetels had behouden. De groei van de partij zat hem in een hoger aantal absolute stemmen vergeleken 2018. De 2 raadszetels zijn per 30 maart 2022 bezet door lijsttrekker en fractievoorzitter Take de Beer met Freek de Bruijn aan zijn zijde.

Het team werd dit keer versterkt met een 5 tal burgerraadsleden, Hilde Raats-Adriaensen, Jetske Bon, Abed Alhasan, Miranda Eiting en Barry Joosen zijn geïnstalleerd als burgerraadsleden voor deze periode.

Aangezien D66 samen met ONPL en CDA een coalitieakkoord hebben geschreven mochten wij ook een wethouder leveren. Dinsdag 31 mei 2022 werd dit beklonken en werd Judith Kuijpers geïnstalleerd als wethouder namens D66 Zundert voor de portefeuilles cultuur, onderwijs, afval en maatschappelijk vastgoed.

Fractieleden 2022-2026

– Take de Beer, raadslid & fractievoorzitter
Woordvoerder leefbaarheid, sociaal domein, maatschappelijk vastgoed & omgevingswet
– Freek de Bruijn, raadslid
Woordvoerder cultuur, sport, verenigingen, veiligheid & mobiliteit
– Hilde Raats-Adriaensen, burgerraadslid
Woordvoerder groen-milieu-afval, onderwijs & communicatie
– Jetske Bon, burgerraadslid
Woordvoerder burgerparticipatie, jongerenbeleid, (internationale) samenwerking & digitalisering
– Miranda Eiting, burgerraadslid
Woordvoerder wonen, toerisme, duurzaamheid & financiën
– Meike Schoonrok-van Tankeren
Woordvoerder cultuur, zorg & maatschappelijk vastgoed

In 2023 zijn onderstaande burgerleden om verschillende redenen teruggetreden.
– Barry Joosen
– Abed Alhasan

Fractie D66 2018-2022

Op 29 maart 2018 is de gemeenteraad voor de bestuursperiode 2018-2022 geïnstalleerd. D66 Zundert mocht als nieuwe partij met 2 zetels plaatsnemen in de gemeenteraad. Take de Beer nam de rol als fractievoorzitter op zich en Leezan van Wijk nam als lijsttrekker D66 Zundert 2018 plaats in de gemeenteraad.

Het team werd versterkt met een 4 tal burgerleden, Wil Botman, Freek de Bruijn, Barry Joosen en Alex van den Broek maakten het team van 2018 compleet. Tot 2021 bleef dit team ongewijzigd. Alex stopte in verband met een verhuizing naar buiten Zundert, voor hem in de plaats werd Hilde Raats – Adriaensen geïnstalleerd als nieuw burgerlid.

Fractieleden 2018-2022

  • Take de Beer, fractievoorzitter
  • Leezan van Wijk, lijsttrekker raadslid
  • Wil Botman, burgerlid
  • Freek de Bruijn, burgerlid
  • Barry Joosen, burgerlid
  • Hilde Raats – Adriaensen, burgerlid sinds 2021
  • Alex van den Broek, burgerlid tot 2021