Nieuws

ZUNDERT – Tevredenheid alom bij de Rijsbergse Tennis Club (RTC) en de Zundertse Tennis Vereniging (ZTV). De gemeenteraad heeft deze week besloten extra geld vrij te maken voor de aanleg van padelbanen. Hiermee komt de weg vrij voor aanleg van de banen en gaat een door beide clubs lang gekoesterde wens in vervulling.

KLEIN ZUNDERT – Een feestelijk moment op de bouwplaats aan de Klein Zundertseweg afgelopen maandag. Daar werd de inmiddels van start gegane bouw van de nieuwe Sint Antoniusschool uitgebreid gevierd met leerlingen en medewerkers van de Antoniusschool, wethouder Judith Kuijpers van de Gemeente Zundert, aannemer VB Bouw en diverse andere betrokken. Tijdens de festiviteit werden op symbolische wijze de eerste palen geslagen door twee leerlingen van de school.

ZUNDERT – Hoe het nieuwe sociaal- en cultureel ontmoetingscentrum in Zundert straks uiteindelijk wordt vormgegeven, is nog niet helemaal in kannen en kruiken. Wel is er nu definitief het benodigde geld om aan de slag te gaan met de realisatie van De Zindering. Een meerderheid van de raad gaf dinsdagavond haar goedkeuring aan het ophogen van het bedrag naar 10,4 miljoen euro.

ZUNDERT – Huiseigenaren in de gemeente Zundert gaan komend jaar nauwelijks meer onroerende zaakbelasting (ozb) betalen. De indexering bedraagt namelijk slechts drie procent en dat heeft eerst en vooral te maken met de hoge inflatie. Heel anders ligt het bij de riool- en afvalstoffenheffing. Deze gaat fors omhoog, zo blijkt uit de door het college gepresenteerde Netwerkbegroting 2024-2027.

ZUNDERT – Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert heeft de locatie Hoge Dreef aangewezen als voorkeurslocatie voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Zundert. Dit voorstel is nu voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover deze maand een definitief besluit neemt.

ZUNDERT – Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert heeft de locatie Hoge Dreef aangewezen als voorkeurslocatie voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Zundert. Dit voorstel is nu voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover in september een definitief besluit neemt.

ZUNDERT – Judith Kuijpers is een van de nieuwe gezichten in het college dat aantrad na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Namens D66 vervult zij deze bestuursperiode het wethouderschap, met in haar portefeuille onderwijs, cultuur, maatschappelijk vastgoed en afval.

ZUNDERT – Het Zundertse college van burgemeester en wethouders heeft vier locaties aangewezen als kansrijke locaties voor de bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in het dorp Zundert. Het betreft de Sint Annaschool aan de Berkenlaan, de Hoge Dreef, de hoek Berkstraat-Berkenring en het JeeKaaCee-gebouw (’t Stokperdje) aan de Brug.

ZUNDERT – De komst van tijdelijke asielopvang op De Krabbebossen in Rijsbergen kan een zekerheidje worden genoemd. Het Zundertse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag namelijk ingestemd met de bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  voor de realisatie van deze opvang.

ZUNDERT – Is de locatie van basisschool Zonnebloem misschien toch niet de beste plek om er het voor Zundert gewenste Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren? Is het daarom wellicht beter dat er een onderzoek komt naar een mogelijk geschiktere locatie? Het zijn vragen waarover de Zundertse gemeenteraad zich volgende week woensdag gaat buigen.

ZUNDERT – ‘De Zindering, Cultureel en Maatschappelijk Hart van Zundert’. Dat is de naam van het nieuwe culturele en maatschappelijke ontmoetingscentrum in de Molenstraat in Zundert dat straks verrijst op de plek waar nu nog het ‘oude’ CultuurCentrum De Schroef is te vinden.

ZUNDERT – Vanaf 1 januari 2023 verandert er in de gemeente Zundert het nodige op het gebied van afval inzamelen en afval scheiden. Dat het links en rechts tot discussie leidt, weet ook wethouder Judith Kuijpers. “Maar hoe je het ook draait of keert: er kan nog veel verbeterd worden,” zegt ze. “We moeten samen aan de bak met afval scheiden.”

ZUNDERT – Zo’n 400 basisschoolleerlingen maken het duurzame bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT) in Zundert binnenkort nóg groener. Dat doen zij op woensdag 16 november tijdens de 65e editie van de Nationale Viering van de Boomfeestdag. Bij het planten van bomen en struiken worden de leerlingen geholpen door onder meer burgemeester Joyce Vermue, wethouder Ralph Bogers, gedeputeerde Hagar Roijackers en dijkgraaf Kees Jan de Vet.

ZUNDERT – Als het aan het Zundertse college ligt wordt er, met een investeringsplan van dertig miljoen euro voor de komende vier jaar, straks flink gebouwd aan een mooie gemeente Zundert. Het voornemen daarbij is dat er komend jaar niet wordt bezuinigd. Ook wil het college dat de woonlasten voor de inwoners van de gemeente Zundert zo min mogelijk stijgen.

ZUNDERT – Voor wethouder Judith Kuijpers van de Gemeente Zundert is de Week van Lezen en Schrijven een erg belangrijke week. Volgens haar is het belangrijk dat mensen zich bewust worden van het probleem. Veel mensen weten namelijk niet dat dit speelt.

ZUNDERT – In het Raadhuis in Zundert zijn na de raadsvergadering dinsdagavond de nieuwe vier wethouders van de gemeente Zundert beëdigd. De komende vier jaar vormen zij samen met burgemeester Joyce Vermue het nieuwe college van burgemeester en wethouders.


Ook gemeentesecretaris Freek Compagne behoort officieel tot het gezelschap. Het gaat om vier wethouders: Ralph Bogers (ONPL), Ellie Kools-Hereijgers (ONPL), Judith Kuijpers (D66) en Twan Zopfi (CDA), samen goed voor 3 fte. Kools-Hereijgers en Kuijpers gaan het wethouderschap namelijk beiden parttime invullen. Het nieuwe college is vandaag officieel gestart.

ZUNDERT – Witte rook in Zundert. De partijen ONPL, CDA hebben de formatiegesprekken afgerond en melden een coalitieakkoord én een nieuw college te hebben. Ook brengen ze de namen van de beoogde wethouders naar buiten.

ZUNDERT – ONPL heeft donderdag aan alle partijen kenbaar gemaakt de eerste formatiegesprekken te gaan voeren met de partijen CDA en D66. Hierbij zal David Bömer, die eerder al gekozen werd als informateur, de gesprekken gaan leiden als formateur.

ZUNDERT – In het Raadhuis van Zundert is woensdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Verdeeld over zeven partijen telt de raad negentien leden.

Een uitstekende score tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor Ondernemend Platteland (ONPL). Zij mag zich in Zundert met voorlopig vijf zetels, een stijging van twee zetels, de grootste partij noemen.

D66 heeft de 2 in 2018 verworven zetels weten te behouden voor de komende raadsperiode.

Cultuur, groen, ondernemen en leefbaarheid. Dat zijn de vier pijlers van het verkiezingsprogramma ‘Zo kan het ook!’ van D66 Zundert.

Take de Beer is lijsttrekker bij D66 Zundert bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hij is gekozen door de leden van D66 De Baronie.

Jongeren krijgen in Zundert een stem in de politiek. Speciaal voor hen komt er een jeugdraad. Dat hebben de volwassen Zundertse politici dinsdagavond unaniem besloten.

Zaterdag 23 februari nodigde de fractie van D66 Zundert enkele specialisten op het gebied van watermanagement uit in de Annakapel. Op deze informatieve ochtend voerde een panel discussie omtrent de nut en noodzaak van het waterschap, onder leiding van Take de Beer.

De Zundertse D66-fractie wil meer transparantie over de verstrekking van subsidies door de Gemeente Zundert. De fractie diende hiertoe dinsdagavond tijdens de raadsvergadering de motie ‘Openbaar Subsidieregister’ in. Deze motie ontving brede steun.

Statiegeld op blikjes en drinkflesjes? Een goed idee, zo vindt de Zundertse gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond werd unaniem ingestemd met de door de fractie D66 ingediende motie om als Gemeente Zundert deel te nemen aan de zogeheten Statiegeldalliantie.

D66, de partij die als nieuwkomer deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zundert, komt uit het niets met twee zetels in de raad. De andere nieuweling, Lokaal Perspectief wist één zetel te bemachtigen. Grote verliezer in Zundert was het CDA. Die gaat van zes naar vier zetels.

Ze willen het progressievere geluid laten horen in de gemeenteraad van Zundert. Ze zijn nieuw, komen met een relatief jong team. En ze zijn vastbesloten op zijn minst één, maar liever drie zetels te winnen. D66 doet vol enthousiasme zijn intrede in de Zundertse politiek.