Terugblik afgelopen bestuursperiode

De afgelopen vier jaar waren Take de Beer en Leezan van Wijk actief als raadsleden. Van de 19 raadszetels vulden zij twee zetels in. Als D66 maakten wij geen onderdeel uit van de coalitie. Toch kregen wij vanuit de twee zetels heel wat voor elkaar. D66 kent een sterke achterban met burgerleden als Barry Joosen, Freek de Bruijn, Wil Botman, Hilde Raats en Alex van den Broek die zich samen in hebben gezet voor een groener, innovatiever en kleurrijker Zundert.

Enkele voorbeelden van initiatieven van D66 Zundert in de bestuursperiode 2018-2022

  • Subsidies worden meer transparant vormgegeven door onze inzet op een ‘transparant subsidieregister’ (2018);
  • De rioolheffingssystematiek is door onze motie versimpeld wat heeft geleid tot kostenbesparingen (2018);
  • De Molenstraat is een veiligere, gezelligere en overzichtelijke straat geworden (2018);
  • Zundert heeft een kinderraad en jongerenraad en ook een kinderburgemeester door ons initiatiefvoorstel (2019);
  • Gebouwen vanuit de gemeente zijn duurzamer gemaakt (2019);
  • De cultuur en historisch erfgoed is verder bestendigd in beleid dat als kader dient voor de toekomst (2019);
  • Lokale ondernemers zijn nadrukkelijker op de kaart gezet wanneer zij duurzaam ondernemen (2019);
  • Voor het onderwijs is de toekomst bestendigd door nieuwe duurzame gebouwen te realiseren waar eigentijds onderwijs gegeven kan worden (2020);
  • De gemeente is zich bewuster gaan uitlaten op papierverspilling door onze inzet voor een ja/ja sticker (2020);
  • Culturele instanties en verenigingen hebben extra tegemoetkomingen gehad in tijden van Corona (2021);