Take de Beer

Beeld: Chris van Gurp

Take de Beer

  • 47 jaar
  • Roosendaal
  • Rijsbergen

Samen met de fractie D66 Zundert wil ik graag stappen blijven zetten om een realistisch en hoopvol perspectief te kunnen blijven bieden aan onze inwoners. Immers zijn we vanuit een positief constructieve kijk en innovatiekracht tweeëneenhalf jaar geleden gestart als nieuwe partij binnen de Zundertse gemeentepolitiek.

De afgelopen jaren bereikten we veel, van een raadsakkoord tot gedetailleerde uitvoeringsprogramma’s, van nieuwe huisvesting voor ons basisonderwijs tot een gekozen kinderburgemeester, van een hogere kwaliteit groen tot duurzaamheidsinitiatieven en -pilots, van een transparant subsidiebeleid tot een voedingsbodem voor cultuur de komende jaren. Maar ik ben van mening dat het voor onze inwoners altijd beter mag en moet, niet alleen als de ‘nood aan de man’ is maar omdat verbetering voor ons als D66 een constante is.

De komende jaren vraagt om politiek die krachtig inzet op kansengelijkheid. Die voorbij de grenzen van de pandemie kijkt en de uitdagingen van de toekomst gebruikt om sterker uit de crisis te komen. Door te investeren in duurzaamheid, in maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering en door werk te maken van onderwijs en mobiliteit welke hierop inspelen. Ik wil bouwen aan een nog mooier en groener leefklimaat in onze gemeente, denkend vanuit optimisme en mogelijkheden.

Ik werk naast de politiek overigens bij een niet nader te noemen software gigant, waar ik vooral interim en versnellingsopdrachten doe op directieniveau. Ik woon in Rijsbergen met Daphne en onze dochters. Ook zet ik me graag in voor het primair onderwijs in Rijsbergen als voorzitter van het bestuur en sinds kort zet ik me in voor de Zundertse Hockeyclub. Druk maar allemaal belangrijk en leuk!