Vrije Tijd

Bij een grote stad als Zoetermeer, met een diverse bevolking, hoort een breed aanbod aan kunst en cultuur, sport, uitgaansleven, entertainment, recreatie en musea. Voor ieder wat wils. Wij willen een levendige stad waarin iedereen de ruimte krijgt om te sporten, waar het culturele aanbod aantrekkelijk is en waar talloze evenementen de energie van de stad versterken.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn essentiële ingrediënten van ons leven. Ze zetten ons aan het denken, verruimen onze blik, dagen ons uit, inspireren, troosten en ontroeren ons. Kunst en cultuur zijn drijvende krachten achter individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Wij willen dat iedereen op een laagdrempelige manier van een breed en divers aanbod kunst en cultuur kan genieten. Daarom investeren wij in culturele evenementen, instellingen en verenigingen.

Onze inzet:

 • Samen met de lokale (amateur)verenigingen en culturele instellingen ontwikkelen we een cultuurbeleid dat erop gericht is kunst en cultuur voor inwoners uit alle lagen van de samenleving beschikbaar te maken. In dat verband werken we aan meer diversiteit in het aanbod.
 • Samen met scholen en culturele instellingen zetten we stappen op het terrein van cultuureducatie. Daarmee bieden wij alle kinderen, ongeacht welk onderwijs ze volgen, stimulansen om zich meer vormen van cultuur eigen te maken en ruimte om hun kunstzinnige aanleg te ontwikkelen.
 • Wij ondersteunen jonge makers, bijvoorbeeld in samenwerking met culturele organisaties als mentor, die bijdragen aan het cultureel vermogen van de stad. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van makersplaatsen en ateliers en het ondersteunen van vernieuwende plannen.
 • Om kunst meer onderdeel van het dagelijks leven te laten zijn, bevorderen we plaatsing van kunstobjecten in de buitenruimte. We betrekken inwoners bij beslissingen hierover. Ook faciliteren we de ontwikkeling van meer expositieruimtes in de stad. Dit betreft zowel traditionele beeldende kunst als gereguleerde Street Art (muurschilderingen).
 • Wij bieden meer ruimte voor cultureel ondernemerschap, bijvoorbeeld door regels in te trekken die in de weg staan van zogenaamde ‘crossovers’ in dienstverlening, waarbij een restaurant en een filmhuis worden gecombineerd, of een kapper en een boekwinkel.
 • Wij bieden gratis toegang tot museum de Voorde voor verschillende doelgroepen.
 • Wij promoten het westelijk deel van de Dorpsstraat als cultureel zwaartepunt, waar ruimte is voor galeries, ambachtelijke werkplaatsen en ateliers. In de vroegere KwikFitgarage vestigen we atelierruimten en expositieruimten. We continueren het jaarlijkse evenement Zondag in het Park.

Sport en bewegen

Sporten biedt kansen om mee te doen in de samenleving en zorgt voor verbondenheid in de stad. Mensen met allerlei achtergronden sporten samen, jong en oud ontmoeten elkaar. Bovendien zijn sport en beweging noodzakelijk voor een gezond en vitaal leven. En niet te vergeten: miljoenen mensen in Nederland beleven er ongelofelijk veel plezier aan. Wat ons betreft moeten sport en bewegen voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. De gemeente zorgt daartoe voor planning, bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen. Wij willen dat de gemeente daarbij ook zorgt voor passende ondersteuning van de vele vrijwilligers op de velden, in de accommodaties en in de verenigingsbesturen.

Onze inzet:

 • Wij ondersteunen sportverenigingen met als doel deelname aan sport voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar en toegankelijk te maken.
 • We stimuleren sporten in de buitenlucht door de aanleg van meer buitenfitnesslocaties, sportveldjes en groene wandelroutes. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en bij herontwikkelingen maken we hierover afspraken met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
 • We verkennen met de sportondernemers in de stad, bijvoorbeeld eigenaren van sportscholen en zwemscholen, mogelijkheden om breedtesport in Zoetermeer beter toegankelijk te maken en meer te bevorderen.

Binnenstad en evenementen

Een bruisende binnenstad biedt een prettig verblijfsklimaat, waar mensen graag naartoe willen komen en waar ondernemers zich graag willen vestigen. Een bruisend centrum heeft in het oog springende cafés, bijzondere winkels, verrassende straten en pleinen, een energieke ambiance. Het is een podium voor creatieve evenementen en zinnenprikkelende culturele uitingen. Op het gebied van evenementen heeft Zoetermeer heeft een bont trackrecord: van Veteranendag tot Bevrijdingspop, van Rastaplas tot Zoetermeer Culinair. Wij willen de ontwikkeling van culturele evenementen in Zoetermeer verder doorzetten.

Onze inzet:

 • Wij faciliteren ruime openingstijden in het Stadshart en de Dorpstraat. In Zoetermeer bestaat wat ons betreft géén verplichte sluitingstijd.
 • Om leegstand in de binnenstad tegen te gaan, stellen we regelluwe zones in, om ruimte te bieden om te experimenteren met pop-up stores, pop-up horeca, expositieruimtes en evenementen.
 • Wij maken van het in ontwikkeling zijnde Centraal Park Zoetermeer de primaire locatie voor evenementen in het stadscentrum. Daartoe verbannen we auto’s van de markt en richten we het plein opnieuw in.
 • Wij onderzoeken samen met de Zoetermeerse jeugd hoe we het uitgaansleven in het centrum van de stad verder kunnen stimuleren.
 • We behouden en ondersteunen Netwerk Zoetermeer als zelfstandige organisator van evenementen die zorgen voor een levendige (binnen)stad.
 • Om de binnenstad levendiger te maken bieden we cultuurpodium De Boerderij de mogelijkheid om in de binnenstad uit te breiden.