Lokale economie

Ondernemerschap is de bron van welvaart, creativiteit de bron van vooruitgang. Om te ondernemen en creatief te zijn, hebben ondernemers ruimte en vrijheid nodig. Die willen wij hen bieden. We ondersteunen hen met een zo goed mogelijke gemeentelijke dienstverlening. Met hen die door de coronapandemie zwaar getroffen zijn, zoeken we naar mogelijkheden voor duurzaam herstel.

Onze inzet:

  • Wij houden lokale regels en verordeningen kritisch tegen het licht, met oog voor nut en noodzaak enerzijds en lasten en kosten anderzijds. Wij nodigen ondernemers uit om ons hierbij te helpen. Waar verantwoord, gaan we meer uit van vertrouwen (bijvoorbeeld door een vergunningsplicht te vervangen door een meldingsplicht).
  • Om de groei van werkgelegenheid in Zoetermeer te bevorderen, ontwikkelen wij een strategie om Zoetermeer als vestigingsplaats onder de aandacht te brengen, niet alleen gericht op bedrijven, maar ook op overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.
  • Wij bieden winkeliers meer vrijheid, bijvoorbeeld om activiteiten te combineren (zoals horeca en boekverkoop) of om openingstijden te bepalen.
  • Wij stimuleren verduurzaming van zakelijk onroerend goed met gerichte subsidies en/of belastingmaatregelen.