Arbeidsparticipatie en armoede

‘Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen.’ Wij geloven in een samenleving die iedereen de kans biedt om zich in vrijheid te ontwikkelen en de helpende hand uitstrekt naar wie het in het leven tegenzit. Wij geloven in een solidaire samenleving, een gemeenschap die mensen weer op de been helpt, die het moeilijk hebben. Wij willen een samenleving die mensen op weg helpt om zo veel mogelijk onafhankelijk, zelfredzaam en vrij te zijn.

Arbeidsparticipatie

Een betaalde baan is meer dan een bron van inkomen en een basis voor economische zelfstandigheid. Werk – betaald en onbetaald – draagt bij aan zingeving en ontplooiing en biedt sociale contacten en structuur. Daarom vinden wij werk buitengewoon belangrijk.

Onze inzet:

  • Wij gaan in gesprek met onderwijsinstellingen en aanbieders van opleidingen en trainingen om re- integratietrajecten meer te richten op de ontwikkeling van vaardigheden waarnaar in de nabije toekomst vraag is op de arbeidsmarkt.
  • Wij bouwen voort op eerdere pilots met bijverdienen naast een bijstandsuitkering en op ervaringen met maatwerk in de begeleiding van inwoners met een uitkering.
  • Het leveren van een tegenprestatie voor een uitkering kan zinvol zijn om mensen weer op weg naar betaald of onbetaald werk te helpen. Wij houden vast aan het stimuleren en ondersteunen van het leveren van een tegenprestatie, maar wij stellen deze niet verplicht.
  • Wij investeren in het Zoetermeers Werk- en Ontwikkelbedrijf, waar mogelijk als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt.
  • Wij bieden ruimte aan basisbanen, om werk met behoud van uitkering mogelijk te maken in werkzaamheden in de publieke sector, zoals in het onderwijs, de zorg en het welzijnswerk.

Armoede

Wie in armoede terechtkomt, moet op ondersteuning van de gemeenschap kunnen rekenen. Het doel van ondersteuning is op weg te gaan naar onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Daarvoor kunnen investeringen nodig zijn, in schuldsanering, in opleiding of in het vinden van passend werk. Soms zijn onafhankelijkheid en zelfredzaamheid beperkt of niet realiseerbaar. Ook dan laten we niemand vallen.

Onze inzet:

  • We helpen inwoners zoveel mogelijk om schulden te voorkomen (preventie) en als ze eenmaal uit de schulden zijn, om terugval te voorkomen.
  • Wij treffen extra voorzieningen, in termen van capaciteit en budget, om de schulden- en armoedeproblematiek die een uitvloeisel is van de corona pandemie op te vangen.
  • We ondersteunen initiatieven van bewoners en ondernemers in gebieden die een extra impuls kunnen gebruiken bij het bestrijden van armoede.
  • Als er vanuit de landelijke overheid experimenten worden gestart met een basisinkomen, dan bieden we aan als pilotgemeente te fungeren.