Themabijeenkomst Zorg op 7 februari

In het najaar van 2022 was het spannend of het Lange Landziekenhuis kon worden behouden in Zoetermeer. Inmiddels is duidelijk dat het ziekenhuis doorgaat als Haga-ziekenhuis Zoetermeer, waarin de basiszorg en de planbare zorg behouden blijft.

In de komende maanden wordt bepaald wat onder die basis valt. Een actueel thema dus. Dat geldt ook voor andere ontwikkelingen in de zorg in onze stad, zoals het programma “Zoetermeer 2025”. We gaan hierover graag in gesprek met onze leden en andere belangstellenden. Daarvoor hebben we ook een aantal sprekers uitgenodigd.

Ons Tweede Kamerlid Wieke Paulusma zal ons informeren over de landelijke ontwikkelingen in de zorg en met ons in gesprek gaan over de betekenis hiervan voor Zoetermeer.

Ook zijn er lokale sprekers, zoals Harry van der Hoeven, directeur van de eerstelijnszorg in Zoetermeer. Hij zal zijn licht laten schijnen over wat hij in de nabije toekomst verwacht op dit vlak.

Daarnaast komt Jeroen van den Oever ons bijpraten over het recent opgerichte Zoetermeer 2025. Binnen deze vereniging werken de gemeente, de zorgprofessionals in de stad, de zorgverzekeraars en het ziekenhuis samen om te anticiperen op de vergrijzing van Zoetermeer.

Bent u er ook bij op dinsdag 7 februari? Meld u dan aan via [email protected]. We zien elkaar dan in de Kapelaan (Nicolaasplein 2). De zaal is open vanaf 19:00 uur en we beginnen om 19:30 uur. De avond wordt rond 21:00 uur afgesloten met een borrel.