Meer jeugd-participatie en een hacketon.

Najaarsdebat 6 november 2023

De voorstellen van D66 Zoetermeer gericht op het bevorderen van jeugdparticipatie en het versterken van de cybersecurity van de stad via een hacketon zijn aangenomen tijdens het Najaarsdebat. D66 is blij dat er voor het betrekken van met name jongeren, in het politieke besluitvormingsproces, een plan komt. En dat er een hacketon komt om de digitale veiligheid van de gemeente te verbeteren. Het voorstel voor de hacketon diende D66 Zoetermeer in samen met GroenLinks, PvdA, en Zoetermeer Vooruit. D66 Zoetermeer trok samen met GroenLinks, PvdA en het CDA op bij het voorstel voor de participatie. 
Commissielid Bart Wesstein constateert dat jonge Zoetermeerders te weinig gehoord worden over zaken die hen direct aangaan. Raadslid Jamila Bakkers erkent dat de gemeente al stappen heeft gezet in de richting van democratisering, maar wil verdere actie.
De motie verzoekt het college om:
Een onderzoek te starten naar effectieve vormen van jongeren- en jongvolwassenenparticipatie.
Samen te werken met diverse partners, zowel binnen als buiten de stad, waaronder Buurtwerk, NJR, SER Jongerenplatform, en gemeenten zoals Apeldoorn en Enschede die al ervaring hebben met jeugdparticipatie.
Tegen het Voorjaarsdebat 2024 een voorstel aan de raad voor te leggen om de participatie van jongeren en jongvolwassenen te versterken.
Rondom cybersecurity constateert Bart Wesstein dat veel gemeenten kwetsbaar zijn voor cyberdreigingen en dat ethische hackers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het identificeren en aanpakken van deze dreigingen. Raadslid Jamila Bakkers benadrukt dat de stad over aanzienlijke expertise beschikt op het gebied van cybersecurity, met experts gevestigd in de Dutch Innovation Factory. Deze expertise is van waarde om de digitale veiligheid van de gemeente te versterken.
 Bart Wesstein