D66 Zoetermeer: iedereen verdient een veilig heenkomen en een nieuwe start

Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, bieden we onderdak en helpen we bij een nieuwe start; dat is het standpunt van D66 Zoetermeer.
Het Nederlandse asielstelsel loopt al jarenlang achter de feiten aan. Veel nieuwkomers moeten daardoor lang in een AZC op de vaak positieve uitslag* van hun aanvraag wachten. De wachttijd voor mensen in de verlengde procedure kan oplopen tot meerdere jaren bij een ingewikkelde procedure.
En al die tijd staat hun leven goeddeels stil. Dat is frustrerend voor asielzoekers met een grote kans op asiel die mee willen doen: de Nederlandse taal leren, onderwijs volgen, aan het werk. Het is ook een probleem voor Nederland: vluchtelingen die lang stil hebben gezeten, integreren moeilijker.
Als mensen eenmaal in Nederland aankomen, is het daarom van groot belang dat ze fatsoenlijk onderdak krijgen en hier zo snel mogelijk meedoen. D66 wil iedereen de kans om actief mee te doen aan onze samenleving. Met bijvoorbeeld taalles vanaf dag één. Dat er dan ook ten aanzien van de opvang in het land iets iets moet gebeuren is een feit. En dat kan alleen door schouder aan schouder en welwillend naar oplossingen te zoeken.
Dat lukt niet als we deze groep, die vaak hals over kop uit de verschrikkelijkste omstandigheden heeft moeten vluchten, de zondebok te maken en de schuld te geven van het wanbeleid van de afgelopen jaren op het vlak van asiel en integratie (of bijvoorbeeld de achterblijvende woningbouw).
Dat lukt wel door de reeds bestaande Zoetermeerse initiatieven en welwillendheid te omarmen en deze verder in te zetten. De opvang in de oude PI lijkt, ondanks eerdere protesten en twijfel goed te verlopen, hopelijk kunnen we deze oplossing langer gebruiken zodat we als stad onze bijdrage aan de opvang van ontheemden blijven leveren.
*Nu.nl: Asielzoeker meestal ‘echte’ vluchteling: één op vijf moet terug