Willem Bos

Willem Bos - Willem Bos - Beeld: D66 Zoetermeer

Samen de stad besturen, samen gezicht aan wijk en buurt geven, samen met onze inwoners het gesprek aangaan. Samenspraak is een groot goed voor mij en voor veel inwoners van Zoetermeer. Uitdaging is om samen tot een oplossing te komen, al heeft D66 ook haar eigen visie die tot haar recht moet komen. Denk aan het groen, de kwaliteit van de stad en duurzaamheid.

  • 67 jaar
  • Zoetermeer

Ik wil mij inzetten voor levendige culturele verbinding tussen het Stadshart en Dorpsstraat, 
groenere en veilige buurten en wijken voor onze kinderen en kleinkinderen en duurzame en betaalbare woningen in de stad. Daarnaast wil ik mij bezighouden met het Stadsmuseum Zoetermeer dat nog aantrekkelijker gemaakt dient te worden voor een bredere groep inwoners uit onze stad. Daarbij kan gedacht worden aan het vrij toegang bieden voor al onze inwoners waarbij centraal staat dat de tentoonstelling van kunst voor én door Zoetermeerders is.
                            
In de afgelopen jaren begeleid ik ook vluchtelingen om hun plaats in de nederlandse samenleving te krijgen, vanuit de stichting Piëzo. Daar maak ik helder dat democratie meer is dan het recht van de meerderheid, dat het ook de plicht is om rekening te houden met minderheden. Samenleving betekent ook letterlijk samen leven. Voor mij is dit wat het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 betekent: de harmonie met de universele mensenrechten en in de samenleving gestoeld is op democratische principes en samenspraak.