Wonen, leven, leren in een groen Waterland

Scroll naar beneden om direct naar de hoofdstukken van ons programma te gaan.

Wonen, leven, leren in een groen Waterland

Wonen, leven, leren in een groen Waterland is de titel van dit verkiezingsprogramma en de slogan waarmee wij de komende verkiezingen ingaan. Het is een slogan die in al zijn eenvoud weergeeft wat wij als D66 Waterland belangrijk vinden voor onze gemeente.

Wonen staat voorop. Er gaat de komende jaren flink gebouwd worden in Waterland (sportcomplex op Marken, het Galgeriet in Monnickendam) maar dat is niet genoeg, zeker niet op korte termijn. De woningnood is hoog en vooral het bouwproject Galgeriet is er één van de lange adem. Om veel eerder iets te doen zien wij mogelijkheden in tijdelijke woningbouw. Kleine tijdelijke woningen kunnen sneller gebouwd worden, op plekken zoals een stuk weiland. Voorwaarde is dan dat deze woningen daar maximaal 10 jaar blijven staan. Hiermee helpen we – totdat de andere woningplannen zijn ontwikkeld – de mensen die met spoed een woning zoeken.

Voor alle nieuwe woningen die gebouwd worden is ons uitgangspunt energieneutraal. Een huis moet net zoveel energie opwekken als het verbruikt. En ook nieuwe schoolgebouwen moeten zo energiezuinig mogelijk worden opgeleverd. D66 is dé onderwijspartij en wil dat kinderen in een gezonde en duurzame omgeving kunnen leren. In dit programma lees je terug dat we ook bij andere keuzes die we maken duurzaamheid zwaar laten meetellen. Zo zijn wij voor meer windmolens bij de Nes en willen we een overgang naar biologische landbouw.

Voor alle nieuwe woningen die gebouwd worden is ons uitgangspunt energieneutraal.

Waterland moet een gemeente blijven waarin het fijn is om te leven. Dat betekent dat er genoeg te doen is, dat er plaatsen en gelegenheden zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze hun hobby kunnen uitoefenen, hun passie kunnen volgen, hun sport kunnen beoefenen. En op dat gebied kunnen we veel beter. De sportvelden moeten op de schop, de sporthallen zijn hopeloos verouderd en er is bij de gemeente nauwelijks ondersteuning voor verenigingen en culturele initiatieven. Dat willen we veranderen en dat vraagt om investeringen. Om geld dus.
 

Wij zijn bereid dit geld beschikbaar te stellen. Maar dit vraagt wel om keuzes. Niet alles kan. Wij kiezen ervoor om niet te investeren in een eigen milieustraat. In Purmerend komt een geheel nieuwe voorziening, met ruime openingstijden en zeer duurzaam qua opzet. Met een goed bereikbare milieustraat in de buurt vinden we het zonde om geld te steken in een milieustraat binnen de eigen gemeente terwijl er dringend investeringen nodig zijn in sport en cultuur. Op de beoogde locatie van de eigen milieustraat in Katwoude willen wij zo snel mogelijk woningen bouwen. Daar is een veel grotere behoefte aan. Wonen staat bij ons echt voorop.

Politiek betekent keuzes maken en dit verkiezingsprogramma maakt duidelijk wat wij belangrijk vinden voor Waterland, welke keuzes wij maken en welke ideeën en plannen wij hebben voor de toekomst van onze gemeente. We doen het uiteindelijk om zo goed mogelijk te kunnen wonen, leven en leren in een groen Waterland.
Ik hoop dat wij op uw stem kunnen rekenen bij de aankomende verkiezingen.
 
Gerard Meij
Lijsttrekker D66 Waterland