Onderwijs en cultuur

Wassenaar kent een divers scholenaanbod, met name in het basisonderwijs. Maar de komende jaren loopt het aantal leerlingen terug. Om het scholenaanbod in stand te houden, kan samenwerking een oplossing zijn. Dit  bespaart kosten en verbetert de onderwijskwaliteit. Passend onderwijs is ook voor kinderen in Wassenaar van belang. D66 ondersteunt de inzet in Wassenaar om alle kinderen die dat nodig hebben te ondersteunen. De scholen geven ook het voorbeeld voor gezondheid en duurzaamheid: Jong geleerd is oud gedaan. D66 investeert in gezonde en duurzame scholen in Wassenaar.

Wassenaar is aantrekkelijk om te wonen en te verblijven, omdat er een goed aanbod is van cultuur en vrijetijdsbestedingen. Veel vrijwilligers leveren hieraan een bijdrage. D66 wil dat de gemeente zorgt voor structurele ondersteuning in de vorm van subsidies en ruimte. Evenementen en horecagelegenheden bieden plezier en cultuur en geven gelegenheid voor ontmoetingen. D66 wil vriendelijk beleid voor evenementen en horecamogelijkheden. Daarmee blijft Wassenaar aantrekkelijk voor jong en oud.

Ongelijkheid in de samenleving zorgt ervoor dat niet alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dit is niet alleen schadelijk voor deze kinderen, maar ook schadelijk voor de samenleving als geheel. Het voorkomen van ongelijkheid is daarom essentieel.

Lees meer

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom zijn de Wassenaarse scholen gezonde en duurzame scholen. En daar investeren we in.

Lees meer

Ongelijkheid in kansen van leerlingen en studenten bij hun keuze voor een basis- of middelbare school of vervolgopleiding is onacceptabel. We willen voorkomen dat er segregatie optreedt tussen verschillende leerniveaus en scholen.

Lees meer

Wassenaar kent een divers scholenaanbod, met name in het basisonderwijs. Het aantal leerlingen loopt de komende jaren echter terug en we zien dat steeds vaker kinderen van buiten Wassenaar de Wassenaarse scholen bezoeken. Om het scholenaanbod in stand te houden, kan ook samenwerking een oplossing zijn. Samenwerking bespaart kosten en verbetert de onderwijskwaliteit.

Lees meer

Passend onderwijs is ook voor kinderen in Wassenaar van belang. De Wassenaarse scholen voeren hierover in het directeurenoverleg gezamenlijk met de School Advies Dienst met regelmaat overleg. Doel is om alle kinderen die dat nodig hebben te ondersteunen.

Lees meer

Leren stopt niet na het behalen van een diploma of het bereiken van een bepaalde leeftijd. De wereld en de samenleving veranderen voortdurend. Dit vraagt om een nieuwsgierige en lerende houding van iedereen. Wassenaar draagt daaraan bij.

Lees meer

Wassenaar is aantrekkelijk om te wonen en te verblijven, omdat er een goed aanbod is van cultuur en vrijetijdsbestedingen. Veel vrijwilligers leveren hieraan een bijdrage. De gemeente zorgt voor structurele ondersteuning in de vorm van subsidies en ruimte.

Lees meer

Evenementen en horecagelegenheden bieden plezier en cultuur en geven gelegenheid voor ontmoetingen. D66 wil vriendelijk beleid voor evenementen en horecamogelijkheden. Daarmee blijft Wassenaar aantrekkelijk voor jong en oud.

Lees meer