Klimaat en duurzaamheid

Wassenaar is een aantrekkelijk dorp om in te wonen en te recreëren, met heel veel groene woonwijken, landgoederen, duinen, het strand en de zee naast de deur. We koesteren al dat moois, maar weten ook dat het niet vanzelfsprekend is. Klimaatverandering veroorzaakt een stijgende zeespiegel en steeds extremer weer. Dit heeft gevolgen in de dichtbevolkte regio waarin Wassenaar zich bevindt. Daarom nemen we maatregelen.
 

Om klimaatveranderingen tegen te gaan is het cruciaal dat we zo snel mogelijk stoppen met de uitstoot van broeikasgassen en overstappen op duurzame energie. Ook in Wassenaar. D66 wil van Wassenaar, samen met de gemeente en de inwoners, een klimaatneutraal dorp maken.

Klimaatverandering raakt ons allemaal. We willen de keuze voor een schone manier van wonen, leven, recreëren en reizen voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken. D66 wil de inwoners hierbij meer betrekken met een gemeente die die bewoners actief informeert, adviseert, faciliteert en financiert. De overstap van fossiele energiebronnen naar duurzame energie vraagt nieuwe keuzes van iedereen. Daarom vindt D66 dat ook iedereen erover mee moet kunnen praten en beslissen. Niet alleen degenen die de weg naar het stadhuis al kennen.

Duurzaam

Beeld: Pixabay

In Wassenaar stellen we alles op alles om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Tegelijkertijd passen we ons aan het veranderende weer aan. Hittestress en de gevolgen van extreme neerslag gaan we tegen.

Afval is een belangrijke bron van steeds schaarser wordende grondstoffen. Door ons afval goed te scheiden en beter na te scheiden, stimuleren we hergebruik van grondstoffen. Iedere Wassenaarder heeft recht op een schone straat zonder rondslingerend afval. Afval is een belangrijke bron van steeds schaarser wordende grondstoffen. Door ons afval goed te scheiden en beter na te scheiden, stimuleren we hergebruik van grondstoffen. Iedere Wassenaarder heeft recht op een schone straat zonder rondslingerend afval.