Statenfracties D66, Partij Voor De Dieren en GroenLinks slaan alarm voor Meijendel

De natuur in Duingebied Meijendel, dat ligt tussen Den Haag en Wassenaar, staat onder druk. Door recreatie, toerisme en het vele autoverkeer is de hoeveelheid stikstof in het gebied erg hoog. Dat is slecht voor de biodiversiteit. Samen met actiegroep ‘Hart voor Meijendel’ vragen D66, PvdD en GroenLinks om actie.

Meijendel

Beeld: Hart voor Meijendel

Meijendel is het meest bezochte recreatiegebied van Zuid-Holland. Jaarlijks trekt het natuurgebied ruim drie miljoen bezoekers die genieten van de natuur. Maar tegen welke prijs? ‘De natuur in het gebied staat onder enorme druk. Veel plantensoorten verdwijnen en daardoor wordt de biodiversiteit steeds minder. En dat terwijl de provincie medeverantwoordelijk is voor het terugdringen van de stikstofdepositie en het versterken van biodiversiteit. Er moet dus snel verandering komen in Meijendel en wij moeten daarvoor aan de slag!’, vindt Laura Neijenhuis (D66).

‘Het stikstofprobleem in Meijendel wordt met name door auto’s veroorzaakt’, vult Robert Klumpes (GroenLinks) aan. ‘Ieder jaar komen er zo’n 400.000 auto’s in het gebied, dat kan en moet minder. Daarnaast heeft het gebied last van het vliegverkeer, dat ook stikstof uitstoot. Ook zorgen de vele bezoekers voor verstoring tijdens het broedseizoen, schade aan kwetsbare natuur en vervuiling.’
Oplossingen voor deze problemen zijn er wel. De indieners willen van de provincie weten in hoeverre maatregelen zoals recreatiezonering of parkeren aan de rand van Meijendel zijn onderzocht. Carla van Viegen (Partij voor de Dieren): ‘Met recreatiezonering zou de druk op de natuur in Meijendel beter gespreid kunnen worden. Dat geeft de natuur de mogelijkheid om te herstellen en te versterken. We vinden dat de provincie moet onderzoeken wat dit voor het Natura 2000-gebied oplevert.’